Jesper Schmidt er med hans green tech-virksomhed Trinity Synergies på en banebrydende rejse, der vil revolutionere måden, vi genanvender mineraler på. Med en beliggenhed langs Ydre Ringvej i Fredericia, vil Jespers vision om at genanvende affaldsmaterialer, som normalt ville ende på deponi, blive til virkelighed. Vision bakkes op af både et Crossbridge og Everfuel, som er klar til at tage den grønne revolution op på næste niveau.

Virksomheden, der lige nu har til huse ved direktør Jesper Schmidts, spisebord i Strib, har store ambitioner om at skabe en nul-emissions-fabrik i Fredericia. Denne skal basere sig på cirkulær økonomi og med affald som både råvare og energikilde.

I det store og hele betyder det, at alt affald, der kører ind på fabrikken, vil blive omdannet til et produkt, uden at efterlade nogen former for emissioner.

– Det sviner ikke, det er hele humlen, vi vil lave en nul-emissions-fabrik, emission det er det som man lukker ud af skorstenen hvis vi forsimpler det lidt. Når vi på vores fabrik kører noget ind, så kommer det kun ud som produkt og ikke op ad skorstenen. Det vi gerne vil skabe, kan vi med den synergi som vi har i Fredericia, der har vi mulighed for at skabe den. Det kræver nogle ting og det er ikke alt sammen faldet i hak endnu, men det er vores ambition, fortæller Jesper Schmidt.

Trinity Synergies’ vision om at skabe en nul-emissions-fabrik er ambitiøs, men det er også en nødvendighed i dagens samfund, hvor klimaforandringerne kræver handling. Ved at basere sig på cirkulær økonomi og genanvendelse af affald som både råvare og energikilde, kan de skabe en bæredygtig virksomhed, der er med til at bekæmpe klimaforandringerne.

Der er stadig nogle mellemstadier, hvor der vil være udledning af CO2 gennem skorstenen. Men selv i disse stadier vil mængden af udledning være reduceret til en femtedel i forhold til en normal affaldsforbrænding. Samtidig vil teknologien, som Trinity Synergies bruger, sikre at koncentrationskravene overholdes, så udledningerne vil være langt renere.

– Når vi kører noget ind, så kommer det ud som produkt og ikke den anden vej, hvilket er der vi gerne skal hen, der kommer nogle mellemstadier inden, hvor vi har noget udledning gennem skorstenen af CO2, det kan ikke undgås for at få alting på plads. Vi sørger for at måden vi gør det på, det reducerer vores emission til en femtedel i forhold til en normal affaldsforbrænding. Det bliver en langt renere process grundet den teknologi, som vi bruger. Teknologien den er jo ikke ny, vi baserer os på en gammel teknologi, som kombineret med det vi gerne vil lave, bliver til noget helt nyt, uddyber Jesper.

Trinity Synergies’ brug af såkaldt oxy-fuel forbrænding er ikke en ny teknologi, men det er først nu, at ilten er blevet billig nok til at gøre det økonomisk bæredygtigt. Med ilten fra Everfuel Fredericia vil oxy-fuel forbrænding blive muligt og det vil forbedre forbrændingen af affaldet væsentligt. På sigt vil elektrolyse enheder, der producerer brint blive mere udbredt og oxy-fuel forbrænding vil blive standard på affaldsforbrændingsanlæg over hele verden.

– I det nye setup er det en anden økonomi, ilt er ikke gratis, men fordi du har en brintfabrik, der laver ilt i overskud, som bliver produceret i store mængder lokalt i Fredericia. Så bliver oxy-fuel forbrænding muligt. Min påstand er, at om 30-40 år så ser du oxy-fuel forbrænding alle steder og det bliver udbredt overalt på alle affaldsforbrændinger. Vi vil opleve at der bliver sat elektrolyse enheder op der laver brint, hvor de så bruger ilten inde i forbrændingerne, som vil forbedre den væsentligt, fortæller Direktør Jesper Schmidt.

Oxy-fuel forbrændning

Oxy-forbrænding er en forbrændingsproces, hvor der anvendes ren ilt eller en blanding af ilt og recirkuleret røggas i stedet for luft. Da luftens nitrogenkomponent ikke opvarmes, reduceres brændstofforbruget, og det er muligt at opnå højere flammetemperaturer. Historisk set har oxy-fuel forbrænding primært været anvendt til svejsning og skæring af metaller, især stål, da oxy-fuel giver mulighed for højere flammetemperaturer end dem, der kan opnås med en luftbrændstofflamme. De seneste år har det fået stor opmærksomhed som en potentiel teknologi til opsamling og lagring af kulstof.

Trinity Synergies’ planer om at genanvende mineralsk affald som energikilde er en interessant tilgang. Ved at bruge den høje temperatur i deres proces til at forvandle mineralsk affald til et produkt, der kan bruges i betonproduktionen, kan de skabe en bæredygtig løsning på et stort problem.

Forgangs Fredericia

Trinity Synergies’ projekt vil ikke kun bidrage til lokalområdets økonomi og skabe arbejdspladser, men det vil også bidrage til Trekantsområdets image som en moderne og bæredygtig region. Hvis projektet lykkes, vil det være en milepæl for den danske industri og et forbillede for resten af verden.

– Vi bidrager lokalt med arbejdspladser og arbejdspladser til omkringliggende industrier, vedligeholdelse og opbygning af teknologien. Derudover bidrager det med et godt image til Trekantsområdet, når det her er lykkedes. Det er en meget moderne ting, så bliver det stort og noget Fredericia bliver kendt på. Med lidt held bliver det verdens første CO2-neutrale raffinaderi og med lidt mere held bliver vi de første, der genanvender fibercement og i større omfang genanvender mineralolier. Det er de to store affaldsstrømme, der går til deponi i dag i Danmark, så vi løser et kæmpe deponi problem, hvilket jo også er et problem i Fredericia, så det vil vi også løse lokalt, nationalt og længere ud end det endda, fortæller Jesper og fortsætter:

– Der skal 50 mennesker til at drive to linjer til at starte med, og når så vi får kørt det ind en smule færre- omkring 40 personer. Vi har jo ambitioner om at vokse ud over grænserne. Vi skal have et mandskab ind, der kan blive uddannet og kan blive dem, der rejser med os ud og starte den næste op.

Selvom Trinity Synergies’ projekt er ambitiøst og lovende, er der stadig mange udfordringer, der skal løses, før det kan realiseres. Men med den rigtige teknologi, finansiering og støtte fra myndighederne, kan Trinity Synergies skabe en bæredygtig virksomhed, der kan bidrage til at reducere CO2-udledningerne og bekæmpe klimaforandringerne.