Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fundet anledning til at indskærpe konkurrencereglerne over for 38 kommunale spillesteder, herunder Tøjhuset i Fredericia. Styrelsen afslutter dermed den medieomtalte sag efter at have foretaget kontrolundersøgelser og gennemført omfattende undersøgelser.

Tine Rønde. Foto: PR

“Vi har naturligvis læst, hvad der blev skrevet i pressen, og har siden indhentet omfattende materiale. Det er vores umiddelbare opfattelse, at spillestedernes adfærd i mange tilfælde har været problematisk, og vi har besluttet at indskærpe over for spillestederne, at konkurrencereglerne skal overholdes,” siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Tine Rønde.

For nu vil styrelsen ikke forfølge sagen yderligere. Dette afspejler en samlet prioritering, herunder en afvejning af de ressourcer, en sådan sag vil kræve, samt de forventede effekter i markedet. Styrelsen vil dog fortsat følge markedet nøje og kan genåbne sagen, hvis der fremkommer nye oplysninger.

“Spillestederne er selvstændige virksomheder. De må godt indgå aftaler med en offentlig myndighed, som forpligter dem til at samarbejde med andre spillesteder. Men deltager konkurrenter i indkøbssamarbejder eller ERFA-grupper, skal de altid være opmærksomme på ikke at udveksle konkurrencefølsomme oplysninger eller koordinere adfærd som for eksempel købs- og salgspriser,” understreger Tine Rønde.

Efter kontrolundersøgelser og indhentning af oplysninger hos flere af spillestederne, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen konstateret, at materialet tyder på, at spillestederne kan have koordineret købs- og salgspriser samt øvrige aftalevilkår og opdelt markeder mellem sig. Det giver også indtryk af, at de har delt konkurrencefølsomme oplysninger om konkurrenceparametre med hinanden, blandt andet i regi af ERFA-grupper eller indkøbssamarbejder.

På denne baggrund har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen valgt at indskærpe konkurrencereglerne over for spillestederne. Indskærpelsen indeholder vejledning om konkurrencereglerne og understreger, at virksomhederne skal sikre, at de handler i overensstemmelse hermed.

Med denne indskærpelse har styrelsen også besluttet, at sagen ikke forfølges yderligere. Der er således ikke truffet en afgørelse om lovligheden af spillestedernes adfærd. Styrelsen vurderer, at det vil kræve betydelige ekstra ressourcer at belyse sagen tilstrækkeligt, og at konkurrencen på markedet kan styrkes ved alene at give en vejledende indskærpelse. Beslutningen om at lukke sagen afskærer dog ikke Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra at genoptage sagen på et senere tidspunkt, hvis nye oplysninger skulle komme frem.

Læs også