Efter at være blevet afskediget som borgervejleder i Fredericia Kommune, har Jesper Gottlieb etableret sig som selvstændig socialrådgiver under virksomhedsnavnet Borgervejleder.dk. Jesper er fortsat engageret i at hjælpe borgere med at få adgang til den hjælp, de har krav på og behov for.

Gennem sin karriere har Jesper hjulpet et stort antal mennesker med at navigere i det offentlige system og forbedre deres dagligdag, herunder økonomiske forhold. Med 20 års erfaring som socialrådgiver og jurist inden for det offentlige, tilbyder Jesper nu sin ekspertise som selvstændig rådgiver, skriver han i en pressemeddelse.

– Jeg er ikke færdig med at hjælpe borgere med at få den hjælp som man har krav på og har brug for. Jeg har hjulpet mere end 1.500 mennesker i den rigtige retning og til en bedre dagligdag – ofte med en stærk forbedret økonomi, fortæller Jesper Gottlieb.

Jesper Gottlieb tilbyder en gratis og uforpligtende samtale til de borgere, der kar brug for hjælp Under samtalen afdækker han sammen med den enkelte borger, hvordan han bedst kan hjælpe som sparringspartner, bisidder eller partsrepræsentant. Med hans erfaring fra både borgersiden og myndighedssiden samt hans dybdegående kendskab til lovgivningen og systemet, er Jesper i stand til at opnå korrekte afgørelser og konkrete resultater for de borgere, han hjælper.

I sin rolle som selvstændig socialrådgiver arbejder Jesper inden for en lang række områder. Han bistår blandt andet borgere i forbindelse med jobcentret, voksenhandicap, hjælpemidler, kontrolgruppen om socialt bedrageri, økonomiske støttemuligheder og børn og familie.

Udover de nævnte områder beskæftiger Jesper sig også med erstatning hos forsikringsselskaber ved skader og ulykker, skifteretten ved dødsfald i familien, fogedretten vedrørende krav fra kreditor, gældssanering og krav fra Gældsstyrelsen.