Arbejdsmarkedet i Danmark kan ånde lettet op, da et stort flertal af arbejdstagere og arbejdsgivere har stemt for overenskomsterne OK23, og dermed afblæst den truende storstrejke. Dette sker på trods af den kontroversielle afskaffelse af Store Bededag.

Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri

Administrerende direktør for Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, udtaler på Twitter, at dette er en vigtig dag for Danmark, og at OK23 skaber et stærkt fundament for arbejdsmarkedet de kommende år. Han anerkender, at forløbet har været udfordrende, men roser arbejdstagerne og arbejdsgiverne for at have løftet blikket og påtaget sig samfundsansvar i en historisk vanskelig tid.

– Det er først og fremmest en vigtig dag for Danmark. Selv i en historisk vanskelig tid med høj inflation, krig i Europa, truende økonomisk tilbageslag og mangel på arbejdskraft er det lykkedes ansvarlige parter i fællesskab at sikre to års afgørende stabilitet på arbejdsmarkedet. Det skaber et stærkt fundament under både samfundet og erhvervslivet i de kommende år, siger adm. direktør i DI Lars Sandahl Sørensen.

– Det har ingenlunde været et let forløb, men det lykkedes at finde det svære balancepunkt, som nu har resulteret i et klart ja. Det vidner om, at både arbejdstagere og arbejdsgivere har evnet at hæve blikket over egne interesser for i samarbejde at tage ansvar for hele samfundet, siger Lars Sandahl Sørensen.

– Vi må samtidig ikke glemme, at overenskomstresultatet ingenlunde er en gratis omgang. Lønstigningerne kan blive en hård belastning for en del virksomheder – især dem, der har en stor andel lønudgifter i budgettet, fortsætter Lars Sandahl Sørensen. 

– Det positive forløb og resultat viser styrken i de danske overenskomstforhandlinger. Se på lande som Frankrig, Tyskland og England, der oplever store uoverensstemmelser med voldsomme demonstrationer i gaderne. I Danmark kan vi ranke ryggen, fordi vi trods en svær situation i fællesskab er kommet ansvarligt videre med stabile forhold på arbejdsmarkedet. Det lover godt for Danmarks udvikling i de kommende år, siger Lars Sandahl Sørensen.

Henning Overgaard, 3F. Foto: AVISEN

Henning Overgaard fra 3F er også yderst tilfreds med resultatet og understreger det imponerende engagement fra medlemmerne i OK23. Stemmeprocenten har slået ny rekord, hvilket han tilskriver afdelingerne og de mange tillidsvalgtes utrættelige indsats. Overgaard er stolt af det opnåede resultat og giver en stor del af æren til de demokratiske, rigtige fagforeninger, som har forhandlet et godt overenskomstresultat. Han opfordrer nu virksomhederne til at følge trop og tage ansvar i de lokale forhandlinger.

Overgaard udtrykker særlig tilfredshed med de elementer i OK23, der styrker tillidsvalgte og organiseringen samt samarbejdet på virksomhederne. Han mener, at det næstbedste ved en god aftale er aftalens indhold, mens det allerbedste er kammeraternes klare opbakning. Overgaard sender derfor en hyldest til forhandlerne og ønsker stort tillykke til alle involverede parter.

Med den klare opbakning til OK23 fra både arbejdstagere og arbejdsgivere, undgår Danmark en storstrejke og kan nu fokusere på at styrke arbejdsmarkedet og samarbejdet mellem parterne i de kommende år.