Da DMI varsler storm over Danmark i dag søndag den 15. januar, reducerer vi togtrafikken for at gøre den mere robust i forhold til vejrliget. I Jylland fra omkring kl. 09.00 og på Sjælland fra omkring kl. 12.00. 

– Da stormen kan medføre væltede træer og øvrige genere for togtrafikken, kan der udover de planlagte ændringer opstå forsinkelser og akutte aflysninger, oplyser DSB, der dog forventer normal drift mellem landsdelene.

– Vi forventer normal drift mellem landsdelene med InterCity- og InterCityLyn. InterCityLyn+ er aflyst mellem CPH Lufthavn og Aarhus H i begge retninger.

Det er DMI, der varsler storm i store dele af landet.

– Der er varsel om forhøjet vandstand i Vadehavet og langs den centrale del af Vestkysten. Desuden er der varsel for stormende kuling og vindstød af stormstyrke i store dele af landet. Et lavtryk over den nordlige del af Nordsøen bevæger sig mod øst og ventes at ligge syd for Oslo i aften. Syd for lavtrykket tiltager vinden, og sidst på formiddagen når det kraftigste vindfelt Vestkysten, hvorefter det fortsætter mod øst og når Bornholm i aften. Derfor har vi udsendt DMI varsel for stormende kuling med vindstød af stormstyrke i store dele af landet gældende fra kl. 9 i Jylland og på Fyn, og fra kl. 14 på Sjælland og Bornholm, skriver DMI og fortsætter:

– Den kraftige vind presser vand fra Nordsøen ind mod Vestkysten, og derfor er der udsendt DMI varsel for forhøjet vandstand gældende fra tidligt søndag morgen. Ved de to højvande søndag forventes ved:Vadehavet 2.4 – 2.9m over normal vandstand (DVR).Centrale Vestkyst 1.9 – 2.2m over normal vandstand (DVR). Ud over vind ventes der at komme en del byger indtil mandag morgen, og den megen regn i kombination med forhøjet vandstand giver risiko for oversvømmelser fra vandløb.

Aarhus H – Fredericia – Esbjerg
Regionaltogene mellem Aarhus H, Fredericia og Esbjerg er aflyst.

– Rejser du til og fra Hedensted standser andre tog end normalt. Rejser du i retning mod Aarhus H kan du i stedet benytte InterCity-tog, der standser ekstraordinært. Mod Fredericia standser InterCityLyn-tog ekstraordinært, oplyser DSB, der har sat togbusser ind til rejsende fra Brejning og Børkop.

– Rejser du til og fra Brejning eller Børkop kører vi Togbusser. Busserne kører i minuttal 55 fra Vejle og minuttal 15 fra Fredericia. De lokale tider for din station kan du finde på Rejseplanen, imens man ekstraordinært kan oppe på Intercity-togene fra Taulov:

– Rejser du til og fra Taulov, Brørup, Holsted og Gørding standser InterCity-togene mellem Østerport og Esbjerg ekstraordinært, samtidig forventer DSB normal drift mellem Odense og Fredericia.

Tog til og fra Tyskland
DSB forventer normal drift mellem København og Hamburg. Togene mellem Aarhus H og Hamburg er aflyst mellem Aarhus H og Fredericia.

Du kan med fordel slå op i Rejseplanen, inden du tager afsted søndag den 15. januar. Vi opdaterer Rejseplanen løbende.

Her holder Togbussen:
Værd at vide, når vi kører Togbusser

  • Vejle Danmarksgade, modsat forhal
  • Brejning Forpladsen ved stationen
  • Børkop Forpladsen ved stationen
  • Fredericia Udgang Vest, modsat forhal