Interessen for at blive fængselsbetjent er stigende. Det oplever kriminalforsorgen, som 1. august optager godt en fjerdedel flere fængselsbetjentelever på uddannelsen i forhold til seneste optag.

Flere tager plads i klasselokalerne, når de kommende elever begynder deres uddannelse som fængselsbetjent 1. august. I alt 48 elever er indskrevet, og det er ca. 27 procent flere end ved det seneste optag i april, hvor 38 fængselsbetjentelever påbegyndte deres uddannelse.

-Vi er helt utroligt glade for, at vi kan byde 48 elever velkommen til kriminalforsorgen. Vi har brug for alle kvalificerede, og derfor er det positivt, at flere kan se sig selv hos os – især i en periode, hvor arbejdsmarkedet er meget udfordret. Vi glæder os til at vise de kommende elever, hvor meget et job i kriminalforsorgen har at byde på, siger direktør i kriminalforsorgen Ina Eliasen.

Fængselsbetjenteleverne er fordelt på de tre permanente uddannelsesinstitutioner i landet. De foreløbige tal viser, at der i Møgelkær ved Horsens begynder 31 elever, 10 elever møder op på skolen i Birkerød, mens syv elever tager plads på skolebænken i Nykøbing Falster.

Fuld løn og en forbedret uddannelse
Der er de seneste år sket en række forbedringer af uddannelsen til fængselsbetjent. Sidste år blev der indført fuld løn under hele den treårige uddannelse, og samtidig blev uddannelsens kvalitet væsentligt forbedret. Det gælder blandt andet en forbedret sidemandsoplæring i fængslerne og en grundigere praktikvejledning.

-Vi bruger mange kræfter på at rekruttere, for medarbejderne er grundstenen i kriminalforsorgen, og jeg både håber og tror, at optaget i 2023 er et udtryk for, at vi gør det rigtige, og at vi er på vej i den rigtige retning, siger Ina Eliasen.

Fakta:

Optag pr. 1. august 2023
Skolen i Møgelkær: 31 fængselsbetjentelever, 1 værkmesterelev
Skolen i Birkerød: 10 fængselsbetjentelever, 9 transportbetjentelever
Skolen i Nykøbing Falster: 7 fængselsbetjentelever

Pop-up skoler
Ved siden af de tre permanente skoler har kriminalforsorgen etableret tre såkaldte pop-up skoler i henholdsvis Odense, Esbjerg og Køge. Konceptet for en pop-up skole betyder, at der som udgangspunkt alene optages ét hold elever, hvorefter uddannelsen rykker videre til en ny lokation. Der starter hold på pop-up skolerne i Odense og Køge til oktober.