Det startede med et åbent fra Region Sjælland, der gjorde opmærksom på de store udfordringer i samfundet lige nu. Nu melder kommunerne på Fyn sig i koret. En markant stigning i antallet af børn og unge, der flyttes fra almindelige skoletilbud til specialtilbud i Middelfart, har sat spotlys på den nuværende udfordring og fremtidige behov inden for uddannelsesområdet.

Formand for Skoleudvalget i Middelfart, Jens Backer Mogensen, fremhæver en bekymrende tendens, hvor antallet af børn og unge, der placeres i specialtilbud, er steget med 26% fra 2016 til 2022.

-Det er jo en meget høj stigning, men hvorfor sker den? Der er på landsplan et øget pres. Der kommer børn med flere diagnoser. Det er et grundspørgsmål vi skal stille os selv, siger Mogensen og fortsætter:

– Jeg står med udfordringer på skoleområdet. For vi får ikke flere penge. Det her er en samfundsdiskussion vi skal have, hvad kan vi gøre. Vi kan ikke bare symptombehandle.

Mogensen understreger, at problematikken ikke er specifik for Middelfart men afspejler en national udfordring.

– Lokalt ser vi selvfølgelig ting, der gør, at vi kan løfte bedre, så det gør vi. Men det er hele samfundet og den verden vi lever i. Hvad gør alt det digitale ved børnene, hvad gør det store forventningspres. Hvad gør krigen i Ukraine ved børn, hele det her sammensurium skal vi tale om. Verden er totalt anderledes, det skal vi tale om.

Han opfordrer Christiansborg og KL til at påtage sig et øget økonomisk ansvar og foreslår konkrete ændringer for at investere i forebyggelse og forbedring af situationen for børn og unge i specialtilbud i Middelfart.

– Den forskning der er lavet viser, at der hvor vi for alvor kan investere det er at løfte kvaliteten af almen området. Sørge for at de undervisere der er derude, de får de ressourcer de har brug for. Det er derfor jeg tager det her initiativ, vi mener at der skal ske et løft, konkluderer Mogensen.

Denne voksende udfordring kræver et konstruktivt og proaktivt svar fra både lokale og nationale beslutningstagere for at sikre fremtidens uddannelsesbehov og børns trivsel.