Danmark står over for betydelige vejrmæssige udfordringer i de kommende dage. Ifølge de seneste prognoser fra DMI, vil et dybt lavtryk bevæge sig mod det sydvestlige Jylland onsdag morgen og forventes at forblive næsten stille indtil torsdag morgen, før det sandsynligvis bevæger sig mod sydøst.

Nord for dette lavtryk vil nedbøren falde som sne, tøsne eller slud, idet kold luft strømmer ind over landet fra nordøst. Mod syd vil nedbøren primært være regn. Vindforholdene forværres også, med frisk vind til kuling fra øst og nordøst, hvilket kan medføre snefygning og muligvis en snestorm. En snestorm defineres ved mere end 10 cm sne på seks timer, middelvind over 10 m/s, og sandsynlig snefygning. For at snefygning kan finde sted, skal sneen falde i frostvejr, da våd sne er for tung til at blive ført med vinden.

Varslet for snestorm gælder i øjeblikket kun for Nordjylland fra natten til onsdag til torsdag eftermiddag, grundet prognoserne, der forudser frostvejr i dette område, mens det sner. Lavtrykkets præcise bane er afgørende for, hvor grænsen for snestormen vil ligge, og varslet kan ændres, hvis prognoserne ændrer sig. Snemængderne er usikre, men i varslingsperioden kan visse områder opleve op til 30 cm sne.

I resten af landet, undtagen det nordligste Sjælland og Bornholm, er der varslet kraftig regn fra onsdag kl. 00 til torsdag kl. 12. Der forventes mellem 30 og 50 mm nedbør, lokalt mere, med den største mængde faldende som regn. I Midtjylland kan en del af nedbøren dog falde som slud eller våd sne. Disse store nedbørsmængder øger risikoen for vandløbsoversvømmelser, især da mange vandløb allerede er på et højt niveau. Grænsen mellem sne og regn er central for det lokale oversvømmelsespotentiale. Hvis prognoserne holder, vil nedbørsmængderne overstige, hvad mange vandløb kan håndtere.