Danmark står over for en blandet pose af vintervejr i de kommende dage, med alt fra sne og slud til potentiel snestorm, ifølge de seneste vejrprognoser.

Torsdag forventes landet at opleve spredte byger, der mest vil falde som slud eller sne, og lokalt kan der også forekomme hagl med en lille risiko for torden. Disse byger kan være ledsaget af kraftige vindstød og forventes at medføre store lokale udsving i nedbørsmængderne. Mængden af nedbør vil typisk ligge mellem 1-5 mm, men kan lokalt nå op på 5 til 10 mm. Hvis nedbøren falder som sne, kan det resultere i 1-10 cm sne. I områder hvor nedbøren falder som slud, vil der ikke samle sig sne på jorden, da slud opstår ved nedbør af regn og sne samtidigt ved temperaturer lidt over frysepunktet.

Torsdagen byder derefter på nogen sol med kun lokale slud- eller snebyger, hvilket betyder, at man torsdag morgen kan vågne op til et varierende snedække fra ingenting til op til 10 cm.

Fredagen tegner til at bringe mere udfordrende vejrforhold, idet sne og blæst ventes at bevæge sig op over landet fra syd. Nedbøren vil primært falde som sne eller tøsne, men kan i landets sydlige dele gå over i slud. Snevejret ventes at nå den nordlige del af landet fredag aften eller natten til lørdag, samtidig med at vinden tiltager til frisk vind til kuling, især omkring øst. Temperaturen forventes at ligge omkring frysepunktet til 2 grader varme, med de koldeste temperaturer i Nordjylland.

Selvom betingelserne kunne tyde på en snestorm, kræver en sådan, at der falder mere end 10 cm sne over en periode på 6 timer, ved frostvejr, og samtidig med at det blæser med mindst 10 m/s. De nuværende prognoser indikerer, at temperaturen vil ligge mellem frysepunktet og 4 grader varme, med dagtemperaturer, hvor der kan falde 1-5 cm sne, og lokalt måske 5-10 cm, hvor nedbøren falder som sne.

Der er også udsigt til forhøjet vandstand og store bølger ved Østersøen, især i løbet af fredagen. Den kraftige østlige vind kan medføre problemer med forhøjet vandstand, især i den sydlige del af Lillebælt og videre mod øst til området omkring Køge Bugt, med prognoser, der spår en stigning på mellem 90 og 110 cm, dog med en usikkerhedsmargin på 10-20 cm. Bølgerne i Østersøen kan stedvis nå op på omkring 3 meter, hvilket betyder, at de vil gå ca. 1,5 meter højere op end middelvandstanden, hvilket også vil gøre det vanskeligt for vandet i åerne at løbe ud i havet.