På IBC Fredericia-Middelfart summer det af aktivitet, og det er tydeligt, at uddannelsesleder Stine Alejandra Cano har meget at se til. Som lektor og uddannelsesleder for EUD og EUX Business har hun en central rolle i at sikre, at de mange elever, der vælger IBC, får en god start på deres uddannelsesrejse. I en tid, hvor flere unge end nogensinde vælger IBC’s forskellige uddannelser, er der dog en særlig gruppe, som skolen gerne vil hjælpe i gang.

Der læses til eksaminer lige nu på IBC Fredericia-Middelfart, og så er en stor ombygning i gang, så vejen til Stine Alejandra Canos kontor foregår via guide på telefonen, men smilet og håndtrykket ved velkomsten er der en god grund til. Flere og flere vælger IBC.

Uddannelsesleder Stine Alejandra Cano. Foto: AVISEN

– Generelt går det rigtig godt med optaget hos os. Vi står ikke og mangler de unge, men vi tager naturligvis gerne flere, hvis nogen får lyst til at søge hertil. Fra 9. og 10. har vi næsten det dobbelte antal af sidste år. Vi havde 64 i marts, hvor fristen er for tilmelding, og vi startede med 36 i august sidste år, indleder Stine Alejandra Cano og uddyber:

– Jeg tror generelt, at det skyldes, at vores uddannelser som eksempelvis HHX er blevet populære. De unge har fået en anden interesse for forretningsverdenen, og de oplever nogle mennesker i det virkelige liv, der har succes med deres erhverv. Der er også dem, der siger, at de bare vil være rige, og i den forbindelse har de hørt, at man kommer langt med en EUD eller HHX, hvor man lærer om penge, kan skabe sit eget, få en god idé og blive selvstændig. Det er der mange af dem, der siger. Dog tror jeg også, der er en del, som kommer med nu, ikke fordi de skal være rige, men fordi de ser en hurtigere vej til at kunne komme ud og tjene penge.

For mange af de unge handler det ikke kun om uddannelse, men også om iværksætteri og karriere. Eleverne er ambitiøse, men der er plads til alle, uanset hvad drømmen måtte være.

– Vi får mange elever, der vil være iværksættere, og det er fantastisk, men der er naturligvis også dem, der ønsker en god elevplads, og her har vi også tilbud til dem, der gerne vil have en uddannelse. Eksempelvis vores halvårlige EUD voksenklasse. Optaget halter lidt mere her, derfor vil vi også fortælle de mange gode historier, der åbner sig med denne uddannelse på seks måneder. I det sidste skoleår fra august til januar havde vi 13-14 tilmeldinger. Her kan alle søge, der har været væk fra grundskolen i to år, så man kan i virkeligheden være 18 år, men også være 50 år, fortæller Cano.

Uddannelsesforløb åbner mange døre

En nylig analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 43.000 danskere er placeret i gruppen udenfor uddannelse og arbejde. Stine Alejandra Cano ser et stort potentiale i at hjælpe denne gruppe.

– Det er præcis den gruppe, vi gerne vil have flere af, siger Stine, da vi taler om de 43.000 danskere.

– Potentialet er stort. Det kan være dem, der efter endt folkeskole har været ude at arbejde, fordi de var skoletrætte, men nu kan mærke, at der er på tide med en uddannelse. Der har vi jo et halvårigt tilbud, hvor de kan uddanne sig og være klar til en elevplads efter et halvt år. Det er attraktivt, siger Stine og fortæller om uddannelsen:

– Man tager en ren EUD med fem grundfag. Man vælger en uddannelsesretning, som enten er detail eller handel. Vi har også en vejleder, der kan hjælpe på vej til en elevplads. Vejlederen er i klassen hver mandag, når vi har en praktikdag, hvor man kommer ud og arbejder i de forskellige virksomheder, og han hjælper både med ansøgning og CV, og hvor man kan lede henne, og så er hans job at facilitere, så eleven, inden afslutningen af skoleforløbet, har fået en elevplads, fortæller Stine.

Det fleksible og moderne setup på IBC tiltrækker mange forskellige typer af elever.

– Vi har løbende opstart til dem, der ønsker det. Vil man starte i oktober, så kan man blive lukket ind der, og vi har et forløb, der er spændende fra første dag, hvor vi har tre dage på skolen, en praktikdag og en onlinedag, hvor man sidder hjemme og arbejder. Det er dog vigtigt at slå fast, at der er lærere tilknyttet alle moduler. Denne sammensætning af dagene har vi lavet for at imødekomme de elever, der har behov for et fleksibelt forløb. Det kan eksempelvis være dem, der har børn eller et andet arbejdsliv ved siden af, siger Stine.

Et stærkt fællesskab og sociale aktiviteter er også en vigtig del af uddannelsen på IBC. Cano ved godt, at der kan være stor forskel på at være 18 år eller 50 år, men de mange aktiviteter koblet med uddannelse, lærere og vejledere binder det hele sammen.

– Jeg møder mange elever, der kommer med en anden motivation, når de vælger disse uddannelsesforløb, fordi de ved, at der er en elevplads at søge, men de skal have en uddannelse først. Den motivation driver dem langt henad vejen. I forhold til det sociale aspekt på IBC, så laver vi fællesarrangementer med vores EUX og EUD-afdeling, hvor vi inkorporerer eleverne i hele afdelingen. Det kan være via teambuilding, ligesom der en gang om måneden er aktivitetsmoduler, hvor vi samler alle på tværs af klasserne og tager i Erritsø Idrætscenter for at spille padeltennis, ser en film i auditoriet eller spiller brætspil på kryds og tværs af de forskellige klasser. Vi har også arrangementer ud af huset. Så selvom man sidder for sig selv og arbejder, så har vi dem med i det store hele sociale liv på IBC, siger hun.

De seks måneders uddannelsesforløb på EUD åbner mange døre for de studerende.

Seks måneder, der åbner så mange døre, som du fortæller, det er en hurtig vej?

– Ja, det er helt klart hurtigt, og det er en god uddannelse, vi har sammensat. Det er ren og skær undervisernes fortjeneste, at de seks måneder ikke føles som en evighed, men at man er en del af noget, da de har meget ildsjæl i det, de lægger i kammeratskabet og trivslen i klassen. Det er fedt at være et sted, hvor den erfaring man kommer med udefra kan gavne hele vejen rundt, lyder det fra Stine Alejandra Cano.

Foto: AVISEN

Elever kan få merit

IBC’s EUD-flex koncept er designet til at passe til den enkelte elevs behov, og her kan man rigtig meget på skolen.

– Det koncept, vi kalder EUD-flex, er ikke at forveksle med fleksible uddannelser, hvor man kan komme og gå som man vil, men derimod fleks, at vi forsøger at lave forløbene individuelt, så uanset hvad laver vi en pakke, der passer til en. Kommer man med en gammel uddannelse fra noget, så kan vi give merit, hvis det passer ind. Vi kan ikke sammenligne med den gamle EUD med det, vi har gang i nu, så derfor ved mange nok ikke, at vi er der og kan så meget. Vi har kontakt til jobcentre og lignende, siger Cano.

Hvad skal man gøre, hvis man er interesseret i at vide mere?

– Man er altid velkommen til at sende en besked. Hvis man går ind på vores hjemmeside, kan man finde en specifik mailadresse, som man kan skrive til, hvis man gerne vil kontaktes. Vi har også studievejledere, mig og administrationen, der tager imod opkald, hvis man er interesseret, og jeg møder også dem, der spørger, om vi har hjælpemidler til dem, der måtte have brug herfor, og ja, det har vi, siger Stine og tilføjer:

– Vi har selvfølgelig også læsevejledning, tilbud til ordblinde og dem med andre udfordringer i det hele taget. Vi har også et samarbejde med dem, der hedder Asgaard. De tilbyder en mentorstruktur, både her og på HHX, hvor man hjælper elever med diagnoser, som angst, autisme og ADHD, som støtter dem i deres uddannelsesforløb. Vi kan mærke, selvom det er en hård uddannelse, og vores EUX er heller ikke let, at de får en støtte udover underviseren.

For at kunne starte på en af IBC’s uddannelser er der adgangskrav, der skal opfyldes.

– Man skal have bestået dansk og matematik med 02, og have bestået 9. klasses afgangseksamen, men det er klart, at man skal være klar til at lære, og der tilbyder vi gode rammer med dygtige undervisere, slutter Stine Alejandra Cano.