Middelfart Kommune står over for betydelige udfordringer, når det gælder kommende besparelser i skolesektoren. Jonas Jensen (D), medlem af skoleudvalget, mener, at skolerne er dem, der vil blive ramt hårdest.

Middelfart Kommune står overfor store besparelser grundet et merforbrug på 67 millioner kroner i årets første budgetopfølgning. Det går nu udover blandt andet skoleområdet.

– Det jeg kan se i besparelsesrunden, der er kommet, er, at dem der rammes, er virkelig skolerne, og min vurdering er, at de tager hårdest tæv. Det bliver med katastrofale følger, siger Jensen. Han understregede især bekymringen for inklusionselever, hvis uddannelse vil blive påvirket af disse nedskæringer.

Jonas Jensen blev særlig rørt, da en mor havde samlet mod til at fremføre sin virkelighed i mødet med besparelserne, da hun mødte op til et byrådsmøde.

– Jeg begyndte at tude. Det var så hårdt at høre på moderen, der havde samlet sig mod til at komme og fortælle virkeligheden, siger han.

I forbindelse med et ekstraordinært byrådsmøde den 4. maj var der demonstrationer, hvor lærere og elever fra Skrillinge Skole dannede en espalje og klappede af byrådsmedlemmerne, der støttede budgettet. – De udstillede dem på det groveste med de ironiske klap, siger Jensen, som selv har et barn med særlige behov og derfor forstår demonstrationens budskab på et dybt personligt plan.

Jensen understreger, at placeringen af børn i specialtilbud ikke er en tilfældighed, men en nødvendighed.

– Det er svært i forvejen at blive visiteret til et specialtilbud. Det er gratis, når forvaltningen siger, at man vil få flere i fællesskaber, og det er løsningen. Det bliver godt for nogen, men det bliver ikke lykken, fortæller Jonas Jensen.

Mange lærere, forældre og berørte skolebestyrelser har udtrykt frustration over situationen, og Jonas Jensen er enig i, at noget skal ændres. – I Lasses (Lasse Schmücker fra Enhedslisten, red.) og mit budget havde vi ikke taget så meget fra skolerne, siger han.

Endelig påpeger han, at besparelserne kommer oveni en allerede stram økonomi: – Det er underfinansieringen i forvejen. De skulle fyre syv lærere på Øster Skole i forvejen, og det var pga. sidste års budget, som de ikke havde efterlevet. Så kommer endnu en besparelse og de skal fyre flere, konstaterer Jensen.

Skoleudvalget i Middelfart har endnu ikke fuldt ud forstået konsekvenserne af de forestående besparelser. – Vi havde udvalgsmøde i tirsdags, og der skulle vi have forlagt konsekvensen. Den fulde konsekvens har vi ikke fået endnu. Man regner stadig på, hvad det betyder,” afslutter Jensen.

Konsekvenserne af disse betydelige besparelser er stadig ved at blive fastslået, men det er tydeligt, at der er bekymring blandt både forældre, lærere og skoleudvalgsmedlemmer. Jonas Jensen fremhæver den menneskelige side af denne situation, hvor økonomiske besparelser har en direkte indflydelse på børn, lærere og forældres liv.

Middelfart Kommune, ligesom mange andre kommuner rundt om i landet, står nu over for den udfordring at skulle balancere økonomisk ansvarlighed med at sikre kvaliteten af uddannelse for alle børn. For nuværende er det dog usikkert, hvordan denne balance vil blive opnået, og hvilken virkning det vil have på det lokale skolesystem.