Socialdemokratiet i Middelfart forholder sig til Nordic Waste-sagen fra Randers Kommune, hvor Middelfart-milliardæren Torben Østergaard-Nielsen er røget i vælten.

Nordic Waste, der nu er begæret konkurs, var en virksomhed, der modtog forskellige former for forurenet jord og renser det. Virksomheden havde et anlæg i Ølst, der ligger mellem Aarhus og Randers. De store regnmængder i efteråret gjorde, at der kom store jordskred på Nordic Wastes grund. I december udviklede det sig så voldsomt, at man har forsøgt at inddæmme det. De store mængder af forurenet jord kan ende i Alling Å, og potentielt skade vandmiljøet helt ud til Randers Fjord. I spidsen for Nordic Waste stod milliardæren Torben Østergaard-Nielsen, der i hele sagen har forholdt sig tavs.

Med baggrund i sagen har AVISEN stillet byrådsmedlemmerne i Middelfart disse spørgsmål:

  • Hvad er jeres holdning til sagen?
  • Hvad er jeres mening om Torben Østergaard-Nielsens ageren i sagen?

På vegne af Socialdemokratiet i Middelfart har partiets politiske ordfører, Kaj Johansen, svaret.

– Først og fremmest vil jeg sige, at vi kun kender sagen fra medierne. Det betyder, at vi formentlig kun kender toppen af isbjerget i forhold til, hvad der er fakta i sagen, men vores grundholdning er, at det er forureneren, der rydder op eller betaler for at få ryddet op. Det næste, der er vigtigt, er, at vi håber, at det er muligt at undgå en større forurening – det bør alle kræfter bruges på i første omgang. Seneste meldinger fra Randers Kommune er positive, og såfremt det lykkes, vil det være rigtig godt for miljøet og lokalområdet, siger Kaj Johansen og fortsætter:

– Denne sag virker dog mere kompleks end umiddelbart fremstillet. Der er flere instanser involveret, og de bør sætte sig sammen og finde en fælles løsning. Det gælder virksomheden, der drifter (driftede), kommunen, der har givet tilladelse og har ført tilsyn, samt dem, der er med til at lave lovgivningen på området. Som udgangspunkt er det jo en virksomhed, der har rensning af forurenet jord som hovedaktivitet. Det vil vi have brug for, at nogen beskæftiger sig med også i fremtiden.

Kaj Johansen og Socialdemokratiet håber nu, at sagens parter sætter sig ned og finder en løsning på den potentielle miljøkatastrofe.

– Det er en ulykkelig situation for alle parter, og vi kan kun have et håb om, at de involverede sætter sig sammen og finder en løsning, der beskytter miljøet og lokalsamfundet og skaber grundlag for, at vi også kan få virksomheder til at tage sig af lignende opgaver i fremtiden, slutter Kaj Johansen.