En fejlberegning fra Energistyrelsens side har potentielt kostet staten 83 millioner kroner. Ifølge en pressemeddelelse udsendt af Energistyrelsen, har omkring 13.800 husstande uberettiget modtaget en varmecheck. Den samlede fejludbetaling beløber sig til anslået 83 millioner kroner.

Energistyrelsen har det overordnede ansvar for lovarbejdet og implementeringen af loven om udbetaling af varmechecks, mens Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur står for datasammenkørslen til den automatiske udbetaling. Dette er dog ikke første gang, udbetalingen af varmechecks er blevet kompliceret af fejl og mangler. I august sidste år kom det frem, at mange danskere havde modtaget checks på grund af forkerte og forældede oplysninger i det såkaldte BBR-register, som indeholder oplysninger om alle danske boliger og bygninger.

Fejlen i denne omgang skyldes en forkert opgørelse af husstandsindkomsten.

– Beregningen af husstandsindkomsten er fejlagtigt opgjort som summen af husstandens medlemmers personlige indkomst i 2020 med tillæg af nettokapitalindkomst, uanset om nettokapitalindkomsten er negativ eller positiv. Men den burde kun opgøres med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, skriver Energistyrelsen.

Direktør i Energistyrelsen, Kristoffer Böttzauw, udtaler i pressemeddelelsen: – Vi er rigtig ærgerlige over den fejl, vi har identificeret. Vi har haft stor opmærksomhed på at sikre den rette datahåndtering og har foruden vores egen gennemgang haft Deloitte til at gennemgå metoden til udsøgning af data.

Böttzauw oplyser yderligere, at Energistyrelsen nu arbejder på at sikre korrekt udbetaling af varmechecks i forbindelse med den opfølgende ansøgningsrunde. Det er værd at bemærke, at ifølge varmecheckloven er borgere, der har modtaget en uberettiget varmecheck, ikke forpligtet til at betale beløbet tilbage, hvis udbetalingen skyldes en myndighedsfejl. Energistyrelsen har dog tidligere etableret en indbetalingsordning, hvor borgere, der ønsker det, frivilligt kan tilbagebetale den uberettiget udbetalte varmecheck.