Forbruget af opioider er faldende både nationalt og regionalt, og nu skal en ny handleplan bringe forbruget endnu længere ned hos de praktiserende læger og sygehuse i Region Syddanmark.

Der skal anvendes færre opioider i behandlingen af syddanske patienter. Derfor vedtog et enigt regionsråd på regionsrådsmødet 18. december 2023 en ny handleplan, som skal sikre, at brugen af de smertestillende opioider nedbringes og bliver brugt til de rette patienter i de rette mængder og i så kort tid som muligt.

Opioider som fx morfin, oxycodon og tramadol er stærkt smertestillindende lægemidler, som fx bruges ved akutte smerter, efter operationer og til patienter i terminal- eller palliativ behandling. Dog er langvarigt forbrug af opioider forbundet med risiko for afhængighed og misbrug.

– Vi skal have nedsat forbruget af opioider. Det kan man fx gøre ved, at man på sygehuset i forbindelse med en operation kun får udleveret det antal, som man skal bruge, og ikke får udskrevet en recept på en hel pakke, hvor patienten i virkeligheden kun skal bruge få af pakken. På den måde prøver vi på at forebygge misbruget, siger formand for Det Nære Sundhedsudvalg i Region Syddanmark, Pernelle Jensen (V).

Pernelle Jensen. Arkivfoto.

I forbindelse med, at handleplanen er trådt i kraft, har det op til været undersøgt, om der har været en stigning i forbruget i kommunerne, men det er ikke tilfældet. Dog ses det, at der handles med opioider, og det er det, der har fået regionen til at reagere.

– Sundhedstyrelsen mener ikke, at det er kraftig væskt, men det er et illegalt marked på sociale medier. Vi skal sikre, at der ikke er for mange opioider i omløb. Vi skal ikke udskrive store recepter, da de findes i større pakninger, og det skal derfor begrænses, siger Jensen.

Region Syddanmark oplyser, at der med den nye handleplan skal antallet af personer i behandling med opioider generelt reduceres. Derfor er målsætningen at færre patienter kommer i behandling med opioider, og at den gennemsnitlige dosis løbende bliver lavere og lavere. Samtidig skal der primært anvendes morfin, når der er behov for stærkt smertestillende medicin, imens de to opioider oxycodon og tramadol udfases på grund af deres bivirkninger.