Region Syddanmark fik fra januar 2023 til januar 2024 knapt 1.400 nye ladepunkter. Ved udgangen af januar 2024 havde regionen dermed 3.011 ladepunkter.

Region Syddanmark har fra januar 2023 til januar 2024 fået 1.389 nye ladepunkter, hvilket bragte det totale antal i regionen op på 3.011. Dermed rundede regionen en milepæl med 3.000 ladepunkter. Fremgangen på 1.389 nye ladepunkter svarer i procent til en fremgang på 86 procent, hvilket er en snært højere end landsgennemsnittet, som i perioden lå på 84 procent.

Antallet af lynladepunkter voksede også i perioden. I januar 2023 havde regionen 238 lynladepunkter, og dette tal var i januar 2024 vokset til 414 lynladepunkter. Det svarer til en stigning på 74 procent. Dog var den ikke højere end landsgennemsnittet, som i perioden lød på 92 procent. Bestanden af elbiler i Region Syddanmark steg i samme periode med 89 procent. Da bestanden af elbiler steg procentvist mere end stigningen af ladepunkter og lynladepunkter, skal flere elbiler deles om både ladepunkter og lynladepunkter.

– Borgerne i Region Syddanmark er glade for elbiler, og elbilbestanden i regionen er næste blevet fordeblet på et år. Dog er ladeinfrastrukturen ikke fulgt med i samme høje gear, og derfor er lademulighederne blevet svækket. Udrulningen af ladeinfrastruktur skal op i tempo, så regionen er godt rustet til fremtiden med mange flere elbiler, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

13 elbiler pr. offentligt ladepunkt

Ved udgangen af januar 2023 skulle 13 elbiler deles om hvert offentligt ladepunkt i Region Syddanmark. Den procentvise fremgang blandt ladepunkter var marginalt højere end den procentvise vækst i elbilbestanden, hvorfor der fortsat er 13 elbiler, der skal deles om hvert ladepunkt. Region Syddanmark ligger lidt bag landsgennemsnittet for elbiler per ladepunkt, som i perioden lå på knap 11 biler.

Blandt lynladepunkter var der også tale om tilbagegang, da flere elbiler skulle deles om hvert lynladepunkt. I januar 2023 skulle 86 elbiler deles om hvert offentlige lynladepunkt. Dette tal var i januar 2024 steget til 93 elbiler per lynladepunkt. Regionen udmærker sig dog, da resultatet på 93 elbiler per lynladepunkt, ligger et godt stykke under landsgennemsnittet på 124 elbiler pr. lynladepunkt.

Nye nulemissionszoner kræver flere ladestandere

Den netop indgåede politiske aftale, der giver kommunerne mulighed for at indføre nulemissionszoner, kommer til at stille markant større krav til ladeinfrastrukturen. Indførelsen af nulemissionszoner kommer nemlig til at sætte endnu mere strøm til elbilsalget:

– Selvom nulemissionszoner kun indføres i et begrænset omfang, vil det alligevel få afgørende betydning for udbredelsen af elbiler. Folk vil som udgangspunkt ikke eje en bil, der ikke kan køre i hele Danmark. Bilisterne vil ikke begrænses, og er følsomme overfor usikkerhed. Det understreger endnu engang behovet for markant flere ladestandere i Danmark, siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

For at sikre tilgængelig opladning for alle, har De Danske Bilimportører foreslået at indføre laderet, hvilket vil give elbilister, der bor i etageejendom, mulighed for at kræve, at der opsættes en ladestander ved deres bolig