Det er glædeligt, at regeringen nu har lyttet til det tekniske erhvervsliv og styrker erhvervsuddannelserne for at sikre flere faglærte i Danmark. Retningen er rigtig, men der er brug for flere målrettede investeringer, lyder det fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

– TEKNIQ Arbejdsgiverne ser flere gode elementer i det erhvervsskoleudspil, som regeringen i dag har offentliggjort, men der er fortsat brug for endnu flere målrettede investeringer for at fremtidssikre erhvervsuddannelserne, lyder det fra underdirektør Tina Voldby:

– Det er et uddannelsespolitisk paradigmeskifte i den rigtige retning, når regeringen i dag fremlægger en betydelig investering i de grønne erhvervsuddannelser. I det tekniske erhvervsliv har vi gennem flere år arbejdet netop for det. Det er på erhvervsuddannelserne, vi uddanner de faglærte, der udvikler, installerer og producerer den grønne omstilling praksis.

I udspillet bliver der udpeget tre klimaerhvervsskoler, der skal dække områderne transport, landbrug, byggeri og energi.

– Vi glæder os over, at regeringen nu prioriterer investeringer i udstyr og lærerkompetencer. Elementer som vi i det tekniske erhvervsliv gennem flere år har sat fokus på, da uddannelserne har brug for et markant kvalitetsløft. Samtidig er det fornuftigt at udpege tre skoler til at være “klimafyrtårne”, der kan omsætte ny teknologi og viden til målrettede læringsforløb og kompetencer til gavn for den bæredygtige omstilling af samfundet.

– Vi havde gerne set, at man i endnu højere grad havde prioriteret investeringer i de uddannelser, hvor vi får størst mangel på kvalificerede medarbejdere. Analyser peger på, at det især er elektrikere, smede og vvs’ere, der har brug for et markant kvalitetsløft på erhvervsskolerne for at matche den teknologiske udvikling. Vi håber derfor på, at det vil blive tilgodeset i de kommende forhandlinger til efteråret.

Til den tid skal der forhandles om størstedelen af de 900 millioner kroner, der allerede er afsat til at styrke erhvervsuddannelserne, når reformen er fuldt indfaset i 2030.