Fremover skal de ældre modtage en mere værdig, nærværende og fleksibel pleje, der imødekommer netop deres behov og ønsker. Og medarbejderne skal vises en tillid, som giver rum til at bruge deres faglige dømmekraft og kendskab til den ældre. Det er blandt andet nogle af disse tanker, der debatteres i MESSEC i dag, hvor der er indkaldt til stormøde.

Regeringen foreslår derfor en reform af ældreplejen med helhedspleje som det bærende princip. Det betyder, at den ældre skal kunne bestemme mere selv. Og det skal i højere grad end i dag være en fast gruppe af medarbejdere, der kommer i den ældres hjem.

Helhedsplejen skal være omdrejningspunktet for en ny kort og præcis ældrelov med fokus på tre bærende værdier: Selvbestemmelse for den ældre. Tillid til medarbejdere og ledelse. Og et tæt samspil med de pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfundet.

Der afsættes samtidig flere penge til ældreområdet. Regeringen afsætter 1 mia. kr. ekstra om året til at løfte kvaliteten, plejen og omsorgen.

Det foreslås også at skabe mulighed for en helt ny type lokalplejehjem med større frihed, lokal forankring og plads til ledelse.

Og regeringen vil udvide og styrke det frie valg og valgmuligheder – for det vigtige er ikke, om det er en privat eller en offentlig leverandør. Det vigtige er, at den ældre har noget at vælge imellem og er tilfreds.

Med ældrereformen gennemføres i det hele taget en markant frisættelse. En frisættelse af den enkelte ældre. En frisættelse af medarbejderen. Og en frisættelse af det lokale ansvar.

– Ældrereformen er udtryk for en omfattende værdimæssig forandring. Vi går fra kontrol til tillid, og vi kommer til at insistere på den ældres selvbestemmelse. De ældre er gamle nok til at bestemme selv. Men de er ikke for gamle til at have det godt. Og de dygtige og dedikerede medarbejdere skal netop kunne møde de ældres forskellighed og behov. De skal kunne bruge deres faglige dømmekraft og yde den omsorg og pleje, de er i faget for, siger ældreminister Mette Kierkgaard.

– Ældrereformen skaber rammerne til at sætte både det enkelte plejehjem, de ældre og personalet fri. Ét initiativ er de nye lokalplejehjem, som er kommunalt ejede, men med frihedsgrader som var de deres egne. Det betyder, at ledelsen selv kan bestemme, hvordan plejehjemmets tilbud skal indrettes, så det passer til lige præcis dét plejehjem og dets beboere. Så de ældre får flere frie valg. Der er tale om en historisk frisættelse af ældreplejen, der vil gøre en konkret forskel for tusindvis af ældre medborgere, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

– Med denne omfattende reform af ældreplejen får de ældre langt bedre mulighed for selv at bestemme, hvilken hjælp de har brug for, og om de vil vælge en offentlig eller en privat leverandør. Det vil både øge kvaliteten, og give flere og bedre tilbud for den enkelte. Vores ældre har haft selvbestemmelse hele deres liv – og det kan de fortsætte med, når vi nu frisætter ældreplejen med nye muligheder for både de ældre, pårørende og medarbejdere, siger vicestatsminister og forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Initiativer i ældrereformen

Tema 1: Værdi om selvbestemmelse for den ældre

 • En ny ældrelov
 • Helhedspleje og ny borgernær visitation
 • Faste teams
 • Udvidelse af det frie valg – rehabilitering og genoptræning
 • Tillid til borgerne i tildelingen af hjælpemidler

Tema 2: Værdi om tillid til medarbejdere og ledelse

 • Kvalitetsløft af ældreplejen
 • Tilsynsreform på ældreområdet
 • En ældrepleje med mere kvalitet og nærvær og mindre bureaukrati
 • Flere skal tage del i det borgernære arbejde
 • Ingen krav til dokumentation af pleje og omsorg
 • Styrket kvalitet på SOSU-uddannelserne
 • Skræddersyede forløb på SOSU-skoler

Tema 3: Værdi om tæt samspil med de pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund

 • En ny type plejehjem
 • Ligestilling af offentlige og private leverandører:
  •  Fast overheadsats
  • Genberegning og efterregulering af priser
  • Uafhængig kontrolenhed
  • Øget gennemsigtighed i økonomi
 • Flere muligheder for friplejehjem
 • Tættere samspil med civilsamfund og pårørende
 • Strategi for udbredelse og velfærdsteknologi i ældreplejen
 • Frivilligkorps for velfærdsteknologi

Tema 4: Understøttelse og implementering

Tema 5: Økonomi i ældrereformen