Rigspolitiet ophæver ved udgangen af den 22. august den midlertidige skærpede indsats ved de danske grænser, som blev iværksat den 3. august.

Rigspolitiet har besluttet at ophæve den midlertidigt skærpede grænseindsats på Danmarks indre grænser som følge af, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) over for Rigspolitiet har oplyst, at den nuværende sikkerhedssituation i Danmark ikke vurderes at kræve en opretholdelse af den midlertidigt skærpede grænseindsats ud over perioden frem til og med den 22. august 2023.

Fra den 23. august 2023 bliver grænseindsatsen ved de indre danske grænser derfor igen, som den var frem til den 3. august 2023, hvor den midlertidigt skærpede indsats ved grænserne trådte i kraft.

I praksis betyder dette, at grænsekontrollen mod Sverige og Norge ophører – dette vedrører både Øresundsbroen samt relevante færge- og lufthavne.

Ved grænsen mod Tyskland – både den såkaldte blå og den såkaldte grønne grænse – fortsætter den midlertidige grænsekontrol i det format, der var frem til den 3. august 2023.

”Politiet og PET holder fortsat et vågent øje med den aktuelle sikkerhedssituation, og hvis situationen tilsiger det, er vi klar til at iværksætte initiativer med henblik på at beskytte landets sikkerhed,” fortæller chefpolitiinspektør i Rigspolitiet Peter Ekebjærg.