Der er skabt stor debat om politiets arbejde efter sagen fra Vejle, hvor en familie følte sig forfulgt af politiet. I denne uge kørte DR en dokumentar, som satte ekstra skub til debatten om politiets rolle i sagen. Nu formoder politiet, at Farhad opholder sig i Tyskland.

Farhad Tober fra Vejle har været forsvundet i 1,5 år, og Sydøstjyllands Politi var de sidste, der så ham, da han forsvandt ind i en skov.

Udlændigestyrelsen oplyste den 8. oktober 2023 om aftenen til Sydøstjyllands Politi, at en person den 7. juli 2023 havde søgte asyl i Tyskland. Siden da har politiet arbejdet intensivt på at fastslå, om det er Farhad Tober fra Vejle.

– Sydøstjyllands Politi fik den 8. oktober 2023 om aftenen en henvendelse fra Udlændingestyrelsen, som delte oplysninger fra de tyske migrationsmyndigheder om en person, som har søgt asyl i Tyskland, og som kunne være relevant i forhold til eftersøgningen af Farhad Tober. På baggrund af oplysningerne søgte Sydøstjyllands Politi straks via det internationale politisamarbejde yderligere information i forsøget på at få den pågældende person identificeret, skriver Sydøstjyllands Politi.

De tyske myndigheder har i går den 11. oktober 2023 oplyst, at personen som nævnt søgte asyl den 7. juli 2023 i Tyskland, og at han den 30. august 2023 blev tilknyttet et asylcenter. Det er dog også blevet oplyst, at personen aldrig er mødt op på asylcenteret, og at han derfor ikke er blevet set dér.

I forbindelse med asylansøgningen i Tyskland er der optaget foto af ansøgeren. Chefpolitiinspektør Brian Fussing udtaler:

– Sydøstjyllands Politi fik straks en stærk formodning om, at pågældende person på billedet er Farhad Tober, både på grund af et særligt kendetegn, men også sammenholdt med de øvrige personlige oplysninger fra asylprocessen. Oplysningerne om, at Farhad skulle have opholdt sig i Tyskland stemmer også overens med indikationer, som Sydøstjyllands Politis efterforskning tidligere har frembragt, men som desværre ikke har været præcise nok til, at vi i samarbejde med tyske myndigheder har kunnet endeligt verificere dem.

Asylansøgeren, som vi altså bestemt skønner er Farhad, har dog oplyst at være 18 år. Det kan skyldes, at han som myndig selv ville kunne gennemføre asylprocessen.

Sydøstjyllands Politi har i dag orienteret Farhads mor og hendes advokat om udviklingen og herunder vist hende billedet fra asylsagen med henblik på at få bekræftet genkendelsen af hendes søn. Moderen har oplyst, at det kunne godt være Farhad på billedet.

Hjælp fra offentligheden

Sydøstjyllands Politi har flere gange tidligere, som det bl.a. fremgår af Politi.dk, anmodet offentligheden om hjælp til at finde Farhad gennem oplysninger af enhver relevant art, kendskab til opholdssted, kontakt via sociale medier og gamingplatforme m.v.

Chefpolitiinspektør Brian Fussing fra Sydøstjyllands Politi udtaler:

– Vi vil gerne gentage denne appel nu. Vi ved nu, at Farhad har opholdt sig i Tyskland, men kender ikke endnu den tidsmæssige udstrækning af opholdet, eller om det har været permanent eller afbrudt af ophold i fx Danmark”. Opfordringen lyder: “Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet på vej, – har du set Farhad i fx København eller andre steder, måske ’mødt’ ham online? Ring 114 og lad os vurdere, om det kan bringe os videre i forhold til, hvor Farhad nu opholder sig, og så vi kan fastslå, at han har det godt. Vi i politiet siger mange tak på forhånd, siger chefpolitiinspektøren.

Fotoet i denne pressemeddelelse af Farhad stammer fra asylsagen i Tyskland, og han beskrives forsat som cirka 170 cm høj, og han vejer formentligt omkring 65 kilo. Farhad er spinkel af bygning og har sort hår.

Som tidligere fremhævet flere gange, så er formålet med at finde Farhad at konstatere, at han har det godt. Hvis ikke Farhad ønsker at komme hjem til Vejle, vil være i Tyskland, i fx København eller andre steder, så er det et spørgsmål mellem ham og hans værge, da han endnu ikke er fyldt 18 år.

Tidligere i eftersøgningen

Der synes at være opstået den misforståelse, at Sydøstjyllands Politi ikke har arbejdet med denne sag, som alle andre eftersøgningssager. Men det har vi, skriver politiet nu.

Sydøstjyllands Politi vil derfor gerne understrege – som det som nævnt fremgår af Politi.dk og som det også har være meget omtalt i alt fald i lokale medier, at der indledningsvist, da vi modtog den skriftlige anmeldelse om, at Farhad var forsvundet, blev iværksat alle almindelige indledende skridt i en eftersøgningssag.

– Nærområdet, hvor Farhad blev angivet forsvundet fra, blev allerede næste dag gennemsøgt af politihunde, eventuelle videoovervågninger, der kunne være relevante, blev søgt, relevante personer, der eventuelt kunne være i besiddelse af oplysninger, blev afhørt. Vi efterlyste Farhad i Danmark og rutinemæssigt også internationalt i Schengenlandene og bad offentligheden om hjælp. Vi gentog opfordringen til offentligheden, da Missing People gennemførte deres egen søgning. Også 1 års dagen for Farhads forsvinding førte til fornyede mediehenvendelser, besvarelser og medieomtale fx udførligt i JP Vejle. Efterforskningen er jo også fortsat i gang. siger chefpolitiinspektør Brian Fussing.

– Det har hele tiden været Sydøstjyllands Politis opfattelse på baggrund af indikationer fra efterforskningen, at den unge mand ikke har været udsat for en forbrydelse, og efterforskningen har ikke givet grundlag for at antage, at han ikke har haft det godt, tilføjer chefpolitiinspektøren.