På det seneste regionsrådsmøde i Region Syddanmark blev det vedtaget, hvordan midlerne til et overvægtsinitiativ fordeles.

Der blev fremlagt et forslag til udmøntning af midler i budgetaftale 2023. Midlerne blev forslået i overensstemmelse med budgetaftalen anvendt til udbredelse af screening for overvægtsrelateret sygdom på sygehuse i regionen samt etablering af et regionalt videncenter på Sydvestjysk Sygehus.

For at udmønte beslutning om midler til udbredelse af syddansk overvægtsinitiativ og videncenter er der indhentet oplysninger fra sygehusene i regionen om forventet implementeringstidspunkt:

Odense Universitetshospital (OUH) forventes at kunne starte op september 2023, Sygehus Lillebælt forventer opstart august 2023, Sydvestjysk Sygehus forventer opstart af videncenter maj 2023 (screening er allerede i drift på sygehuset) og Sygehus Sønderjylland forventer at kunne implementere screening for overvægtsrelateret sygdom oktober 2023.

Der er i budget 2023 afsat 1,1 mio. kr. til dækning af etableringsudgifter ved udbredelse af screening i hele Region Syddanmark. Etableringsomkostningerne omfatter mindre apparaturanskaffelser, herunder indkøb af NOX- målere, blodtryksmålere, klinikblodtryksmålere og bariatriske vægte. Da hver afdeling, som varetager screening for overvægtsrelateret sygdom skal have det nævnte udstyr, fordeles de 1,1 mio. kr. ligeligt mellem de tre sygehuse.

Til screeningen er der også behov for en leverscanner. OUH, Kolding Sygehus, Esbjerg Sygehus og Aabenraa Sygehus råder alle over leverscannere. OUH råder over 9 leverscannere og de øvrige sygehuse har hver en. Hvis der er behov for flere leverscannere forudsættes dette at indgå i sygehusenes ansøgninger til prioritering af den medicotekniske ramme for 2024. Sag herom forelægges regionsrådet april 2023. En leverscanner beløber sig ifølge et tilbud indhentet i 2022 til 980.000 kr.

I nedenstående tabel fordeles bevillingen i overensstemmelse med den estimerede udgift til varigt at udbrede screening for overvægtsrelaterede sygdomme til regionens sygehuse samt etablering af regionalt videncenter. Fordelingen er lavet med udgangspunkt i befolkningsfordelingen imellem de respektive sygehusenheder og med udgangspunktet i ressourceforbruget på Sydvestjysk Sygehus. Bevillingen for 2023 indarbejdes på baggrund af forventet starttidspunkt på de enkelte sygehuse.

Samlet økonomi for udbredelse af screening og etablering af regionalt videncenter
1.000 kr.Midler til etablering Screening for symptomerForventet opstart af screeningDrift af regionalt videncenter på SVSSUM
 202320232024og frem20232023(i drift1. maj)2024 ogfremSamlede driftmidler for 2023Samlede driftmidler for 2024 og frem
OUH   367   4391.3171. september    
Sygehus Lillebælt   367   397   9531. august    
Sydvestjysk SygehusEr etable-ret   635   635Er i drift1.0921.638  
Sygehus Sønderjylland   367   159   6351. oktober    
SUM1.1001.6293.540 1.0921.6382.7215.178

– På sidste regionsrådsmøde besluttede vi at udbrede overvægtsinitiativet på Esbjerg Sygehus til hele regionen, og det betyder, at hvis er over 60 år, og har en BMI på mere end 30, så kan man med en henvisning fra sin læge blive undersøgt for følgesygdomme, og selvfølgelig, hvis man er overvægtig, så har man en risiko for nogen af de sygdomme som diabetes, hjertekarsygdom, søvnapnø og andre sygdomme. Det her det adskiller sig fra andre overvægtsinitiativerne, hvor de typisk fokuserer på at man skal tabe sig, gør det her initiativ ikke, da det fokuserer på sygdommene, siger medlem af regionsrådet, Pernelle Jensen (V) og fortsætter:

– Så man kan enten få stillet en mere klar diagnose, så man kan blive behandlet, og sikre at diagnosen ikke udvikler sig, eller så tager man tingene i opløbet. I vores område starter det op ved Sygehus Lillebælt i august, og der er rigtig gode erfaringer med det her fra Esbjerg, så det er noget jeg ser frem til at følge, så vi kan få hjulpet nogle mennesker, der måske er i risiko for at udvikle nogle af de her sygdomme, og så man kan tage det i opløbet, og det ikke udvikler sig til, at man bliver meget syg.

Pernelle Jensen ser overvægt som e generelt problem, og derfor er initiativet godt set fra hendes synspunkt.

– Det her adskiller sig jo fra andre initiativer, hvor de fokuserer meget på, at nu skal man tabe sig. Det her fokuserer i stedet på, at man skal være opmærksom, og at man skal behandle de følgesygdomme, som der kommer af overvægt. Jeg kender ikke til andre projekter, der lige præcis har det her blik, og det er klart, at eftersom vi også kan se i skolerne, at overvægt er en problemstilling, som vi skal være meget opmærksomme på. Og så er det også vigtigt, at vi har fokus på de følgesygdomme, man kan få, og have en BMI over 30, slutter Pernelle Jensen.