Anlægsarbejdet med at forskønne Østergade i Nørre Aaby, som er et af fire indsatsområder i områdefornyelsesprogrammet, har første spadestik 8. april.

Nørre Aaby skal nu for alvor i gang med en større områdefornyelse til i alt cirka 7,2 millioner kroner, da en del af områdefornyelsens indsatser nu bliver ny synlig. Forskønnelsen af Østergade i Nørre Aaby begynder nemlig 8. april, når anlægsarbejdet i området starter med et første spadestik-arrangement.

– Jeg er meget glad for, at vi nu kan tage det første spadestik på områdefornyelsen i Nørre Aaby. Det er Middelfart Kommunes overbevisning og ambition, at Nørre Aabys bymidte – blandt andet gennem områdefornyelsesprojektet – kan udvikle de fysiske rammer for et bedre butiks- og hovedgade til glæde for borgere og besøgende i byen. Og jeg er overbevist om, at disse tiltag vil forstærke ønsket om at være en del af bylivet, siger borgmester Johannes Lundsfryd (A) og fortsætter:

– Sammen med de mange gode lokale kræfter – heriblandt Nørre Aaby Lokaludvalg, engagerede borgere og foreningslivet – ønsker Middelfart Byråd, at Nørre Aabys udvikling styrkes i form af blandt andet de fysiske rammer og de aktive fællesskaber i byen. Byen er et lokalsamfund i vækst, som vi er stolte af. Derfor skal Nørre Aaby forblive en by i bevægelse, hvilket områdefornyelsen er en del af blandt en lang række indsatser.

Anders Møllegaard (V), formand for Teknisk Udvalg, glæder sig også.

– Jeg glæder mig meget over, at anlægsarbejderne nu endelig starter. Sammen med borgerne i Nørre Aaby har vi gjort os grundige overvejelser. Jeg synes, vi er nået frem til nogle gode løsninger, der vil give Østergade og dermed Nørre Aaby det bedste løft til glæde for borgere og besøgende i Nørre Aaby.

At arbejdet med områdefornyelsen nu begynder at tage form, ser Trine Erdmann, formand for Nørre Aaby Lokaludvalg, også frem til:

– Det er enormt spændende, at vi nu kan begynde at se områdefornyelsen blive implementeret. Mange engagerede borger har bidraget med ideer, lokal viden og synspunkter. Der har være mange drøftelser, og vi har ikke altid været enige. Men vi har fundet en fælles vej.

– At vi nu er nået så langt, at gravemaskinen nu kan sættes i jorden, det er fantastisk. Sammen med de øvrige tiltag i områdefornyelsen er jeg sikker på, at endnu flere vil få øjnene op for Nørre Aaby som en oplagt by at bosætte sig i med gode mulighed for at pendle til både Trekantområdet mod vest og til Odense mod øst, siger hun.

Anlægsarbejdet bliver desuden et unikt et af slagsen i Middelfart Kommune, da en el-minigraver skal bruges som et pilotprojekt i samarbejde med Munck Forsyning og Zeppelin Rental.

– I Middelfart Kommune forsøger vi hele tiden at vælge de bæredygtige og klimavenlige tiltag, når det er muligt. Derfor er jeg glad for, at der bliver gjort erfaringer med en el-minigraver i dette projekt, så der på sigt kan stilles krav om emissionsfrie køretøjer, når vi laver anlægsprojekter. Samtidig nedtages lysmasterne i Nørre Aaby og genbruges på banestien mellem Asperup og Brenderup, siger Anders Møllegaard .

Forskønnelsen af Østergade sigter mod at reetablere og genopfinde Østergade i Nørre Aaby som livlig handelsgade med hyggelige opholdsrum. Det skal sikre, at gaden bliver et vartegn for byen ved at give hovedgaden et æstetisk løft, som kan understøtte den udvikling.

Udover indsatsområdet med Østergade i områdefornyelsen er der følgende tre indsatsområder:

  • Tunneller: Denne indsats har til formål at forskønne og gøre eksisterende tunneller og viaduktovergange mere trygge.
  • Visuel identitet: Nørre Aaby har fået en ny visuel identitet med et gennemgående farvevalg: Blå for åen, der har givet byen sit navn. Rød for banen, der har fået byen til at vokse. Og brun for industrien, der har fået byen til at leve. Ud over et helt nyt logo ses den visuelle identitet i bybilledet blandt andet i form af skiltning og de mange stærepæle og fuglekasser, der bliver opsat på udvalgte steder.
  • Program til nyt fælleshus: Formålet med denne indsats er at få samlet Nørre Aabys ønsker og ideer til et fælleshus, så det bliver finansielt bæredygtigt, så interessenterne har mulighed at realisere projektet på frivillig basis.