Vejle Byråd har godkendt en ombygningsplan for Vestre Engvej, som er en del af et bredere tiltag for at imødekomme særtransporter gennem byen. På et møde den 16. august blev det besluttet at allokere en anlægsbevilling på 3,9 millioner kroner til projektet, som inkluderer forundersøgelser og skitseprojektering.

Projektet involverer ombygninger langs flere kritiske punkter på strækningen. Disse omfatter etableringen af kanalisering ved Vejledalen-Vestre Engvej og en rettelse af vejen ved den tidligere genbrugsplads, samt justeringer i eksisterende infrastruktur, herunder flere rundkørsler og kryds.

Selvom forslaget blev vedtaget, var der politisk modstand. SF stemte imod projektet, og både Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne fremsatte indvendelser. Sidstnævnte to partier stemte dog for forslaget, efter at have luftet deres bekymringer.

Vestre Engvej forventes at blive en bynær vej, der vil betjene de nye boligområder i Ny Rosborg samt eksisterende faciliteter såsom Rosborg Gymnasium og DGI Huset i Vejle. Ombygningen er designet til at integrere Vestre Engvej bedre med Ny Rosborg for at skabe synergi og økonomisk effektivitet i området.

Planlægningen af ombygningerne har også medført en estimeret besparelse på 0,9 millioner kroner ved at undgå midlertidige vejombygninger, der ellers ville have været nødvendige.

Det var dog ikke uden bemærkninger, at sagen blev godkendt. SF’s to mandater stemte imod. Lone Myrhøj fra SF udtrykker bekymring over projektet og forklarer partiets stemmeafgivelse:

– Det er en dårlig idé at få tung trafik den vej ind. Derfor stemmer vi imod, forklarer Myrhøj.

Rune Bønnelykke fra Dansk Folkeparti udtrykte forbehold over for projektet, selvom partiet stemte for:

– Vi stemmer ja, men det er med en bemærkning. Løsningen er tosset og kunne være undgået, så det var ganske kort, siger Bønnelykke.

Svend Erik Nielsen fra Danmarks Demokraterne udtrykte skuffelse over den valgte løsning:

– Jeg er ked af løsningen. Jeg havde forestillet mig en bro på det rigtige sted med mulighed for at åbne broen og måske endda fjerne en del af den de få gange, hvor en særtransport skulle forbi, men det er ikke tilfældet. Projektet er lagt fast, så jeg er nødt til at stemme, selvom vi har købt en dårlig bro. Vi er nødt til at sørge for at komme forbi, siger han.

Claus Behrendsen fra Socialdemokratiet svarede på bekymringerne fra Svend Erik Nielsen:

– Du er altid velkommen til at spørge os i udvalget, Svend Erik. Vi har undersøgt løsningen med at hæve broen eller muligheden for at åbne den, men det ville blive dyrere. Derfor var det ikke muligt, siger Behrensen.

Ombygningerne forventes udført i løbet af 2024.