Mange var mødt frem, da borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og formand for Klima-, Natur og Genbrugsudvalget Jacob Nielsen tog de første spadestik til en ny genbrugsplads på Fabriksvej i Ejby.

For ganske nylig kunne det første spadestik til en ombygning og udvidelse af den eksisterende genbrugsplads i Middelfart. Begge begivenheder er led i den nye genbrugspladsstruktur i vores kommune, og den tjener et vigtigt formål:

Som borger skal man blive langt bedre til at genbruge, genanvende og forlænge produkters levetid. Og det bliver nemmere nu.

Både pladsen i øst og i vest vil have udvidede åbningstider, det bliver muligt at aflevere mange flere typer affald, og det vil blive lettere at få læsset affaldet af. F.eks. bliver der flere kvadrater at boltre sig på, og have- og byggeaffald læsses af på jorden i stedet for i containere. Det vil også være muligt at aflevere haveaffald udenfor den bemandede åbningstid.

Johannes Lundsfryd og Jacob Nielsen

De nye genbrugspladser forventes at kunne tages i brug om cirka et år.

Udover at affaldet skal være let at komme af med, er det ambitionen, at genbrugspladserne skal inspirere til genanvendelse:

  • Der vil blive brugt genbrugsmaterialer i selve opførelsen af pladsen, f.eks. plader til tagkonstruktioner, mursten, vinduer og døre samt belægningssten.
  • Pladsen skal huse et bytte- og genbrugsområde, som også skal skabe rammerne om et center for læring og innovation.
  • Pladserne indrettes på en måde, så de på sigt blandt andet kan rumme samarbejdspartnere, bæredygtige opstartsvirksomheder og reparationsaktiviteter, der i kortere eller længere perioder kan benytte genbrugspladserne med boder eller stande.

Strategien er at bringe værdierne i affaldet i øjenhøjde, så de bliver et aktiv på pladserne. I stedet for at man ser affaldet som noget, der skal bortskaffes, får man synliggjort værdien og mulighederne i genbrug og cirkulation.