Ved et arrangement i Örnsköldsvik i det nordlige Sverige i dag tog Ørsted første spadestik på Europas største e-methanolprojekt, FlagshipONE. Det markerer ikke kun starten på byggeriet af projektet, men også det første skridt i en ny epoke inden for grøn søfart, hvor store produktionsanlæg vil levere methanol til en stadig voksende flåde af methanoldrevne fartøjer. På nuværende tidspunkt er over 110 e-methanoldrevne fartøjer enten bestilt eller i drift – en stigning fra 80 fartøjer ved udgangen af 2022. Samtidig øger ny lovgivning, såsom Fuel EU Maritime, også efterspørgslen efter nye grønne brændstoffer til skibsfarten. FlagshipONE påbegynder produktionen i 2025 og kommer til at producere 50.000 tons e-methanol om året.

FlagshipONE er oprindeligt udviklet af det svenske e-fuel-selskab Liquid Wind og skal ligge ved siden af Övik Energis kraftvarmeværk Hörneborgsverket i Örnsköldsvik, hvor det første spadestik også blev taget. Her deltog politiske repræsentanter fra både lokale, regionale, nationale og internationale instanser samt repræsentanter fra samarbejdspartnere som Siemens Energy, Carbon Clean og Topsoe, der skal levere hhv. elektrolyseanlæg og kontrolsystemer, udstyr til CO2-fangst og udstyr til methanolsyntese. Ud over disse store leverandører af udstyr er lokale virksomheder allerede involveret i projektet, og driften af anlægget vil endvidere skabe direkte og indirekte arbejdspladser i Örnskoldsvik.

En af talerne ved arrangementet var Klimatklivet, der er en del af den svenske miljøstyrelse og har støttet FlagshipONE med 151 millioner svenske kroner. Det første spadestik blev taget af Anna Dahlberg, statssekretær for Sveriges statsminister; Anna-Britta Åkerlind, ordførende i Örnsköldsvik Kommunes kommunalbestyrelse; Anders Nordstrøm, driftsdirektør for Ørsted P2X; Claes Fredriksson, stifter af og administrerende direktør for Liquid Wind; og Kristina Säfsten, administrerende direktør for Övik Energi.

Arrangementet i Örnsköldsvik fokuserede på behovet for at reducere CO2-udledningen fra den globale skibsfart og på Sveriges gode muligheder for at blive et vigtigt marked for produktion af e-methanol, som er godt på vej til at blive søfartsindustriens foretrukne middel til at opnå CO2-neutralitet i 2020’erne. Sverige har rig mulighed for at udvikle vedvarende energi som fx land- og havvind og har en af verdens førende skovindustrier, der kan levere den biogene CO2, der er nødvendig for at producere e-methanol. Örnsköldsvik er et af knudepunkterne i den svenske skovindustri i kraft af sine avancerede skovbrugsbaserede industrivirksomheder.

Anders Nordstrøm, driftsdirektør for P2X i Ørsted, siger:

-FlagshipONE er et banebrydende projekt, der åbner en ny epoke inden for grøn søfart og for Ørsted. Jeg er rigtig glad for, at vi nu er gået i gang med byggeriet sammen med andre førende aktører inden for grønne brændstoffer samt repræsentanter fra Örnsköldsvik, Västernorrlands Län og Sverige som helhed. FlagshipONE bliver det første projekt i en ny grøn industri i Sverige, og her vil Ørsted gå forrest.

Claes Fredriksson, administrerende direktør og grundlægger af Liquid Wind, siger:

-FlagshipONE bliver snart Europas største elektrobrændstofanlæg i kommerciel skala, og i Liquid Wind er vi glade for, at Ørsted nu går i gang med projektets anlægsfase. FlagshipONE er det første projekt, vi har solgt, og dette markerer kun begyndelsen på vores bestræbelser på at blive en førende udvikler af elektrobrændstofanlæg. Denne milepæl vil forhåbentlig inspirere mange andre til også at bidrage til at reducere CO2-udledningen fra søfart. I dag er en historisk dag for Sverige, hvor landet sættes på landkortet som en udvikler og producent af grønne elektrobrændstoffer – og det hele sker med det formål at reducere verdens afhængighed af fossile brændstoffer.

Kristina Säfsten, administrerende direktør i Övik Energi, udtaler:

-I dag fejrer vi en længe ventet milepæl, hvor vi endelig ser FlagshipONE tage form ved siden af vores kraftvarmeværk. Med Ørsted og det nye e-methanolanlæg har vi fået en stor ny industrikunde i High Coast Innovation Park, samtidig med at vi har reduceret CO2-udledningen. Vi er glade for at kunne byde Ørsted velkommen til Örnsköldsvik og glæder os til at realisere dette vigtige grønne initiativ sammen.

Søfartsindustrien tegner sig for ca. 3 % af den globale CO2-udledning, og branchen er et fokusområde for Ørsted, i takt med at selskabet udvider sin tilstedeværelse inden for Power-to-X i Nordeuropa og USA. FlagshipONE er det første e-methanolprojekt i Ørsteds ambitiøse portefølje inden for grønne brændstoffer. Selskabet er desuden i gang med at udvikle ’Project Star’, et projekt på den amerikanske golfkyst med en årlig produktionskapacitet på 300.000 tons årligt, samt ’Green Fuels for Denmark’-projektet i København, der også skal producere store mængder e-methanol med henblik på at reducere CO2-udledningen fra søfart.

-FlagshipONE bliver opført ved det biomassefyrede kraftvarmeværk Hörneborgsverket i Örnsköldsvik, som drives af det svenske forsyningsselskab Övik Energi. -FlagshipONE skal producere e-methanolen ved hjælp af grøn strøm og biogen CO2, der opsamles fra Hörneborgsverket. Derudover skal FlagshipONE anvende damp, procesvand og kølevand fra Hörneborgsverket, og den overskydende varme fra produktionen af e-methanol vil blive sendt tilbage til Övik Energi og integreret i deres fjernvarmeforsyning.