Energistyrelsen har udviklet et nyt undervisningsforløb til 7.-9. klasser, der hedder Mærk Energien. Materialet skal give de unge indsigt i, hvordan vi bruger energi i Danmark.

Mærk Energien er et nyt undervisningsforløb om energi, energimærkning og den grønne omstilling, som Energistyrelsen har udviklet. Undervisningsmaterialet gør eleverne klogere på energi ved hjælp af forskellige øvelser og er udviklet til brug i dansk, naturfag og samfundsfag.

I dansk skal eleverne være kritiske energijournalister. I fysik/kemi bliver de energiinnovatorer, der kortlægger og optimerer energiforbruget i hjemmet. Og i samfundsfag skal de skabe grøn omstilling gennem eksempelvis politisk arbejde.

Målet er at give eleverne indsigt i den måde, vi bruger energi på i hverdagen, og hvordan vi kan ændre vores energivaner på flere forskellige niveauer. Det fortæller Rasmus Tengvad, der er kontorchef i Energistyrelsen.

– Mærk Energien trækker tråde fra de globale perspektiver til elevernes egen hverdag og måler energiforbrug i både kilowatt-timer og antal poser af mikroovn-popcorn. Eleverne kan udforske interaktive rum og eksempelvis se, hvordan de kan barbere toppen af elforbruget derhjemme. De kan også indgå en frivillig samfundskontrakt med resten af klassen om at reducere deres energiforbrug på linje med de nationale 2030-mål, fortæller Rasmus Tengvad.

Materialet Mærk Energien er frit tilgængeligt på SparEnergi.dk/Undervisning.

Fakta: Mærk Energien

  • Det er læringsmidler om energi, energimærkning og grøn omstilling målrettet dansk, naturfag (fysik/kemi) og samfundsfag for 7.-9. klasse.
  • Der er samlet ni lektioner med læsevejledning, artikler, øvelser, undervisningsvideoer med videre.
  • Mærk Energien er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets klimaindsats for skoleelever.
  • SparEnergi er Energistyrelsens indsats for at hjælpe danskerne til at spare el og varme i hverdagen, renovere boligen, skifte varmetype og søge tilskud til forbedringer, der sparer energi.