Regionsrådet i Region Syddanmark godkendte på deres seneste regionsrådsmøde et forslag om etablering af en central scannerfunktion i retspsykiatrien ved Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Denne beslutning bygger på et forslag, som først blev præsenteret for Psykiatri- og socialudvalget den 28. september 2022.

Ifølge budgetaftalen for 2023 har Regionsrådet afsat 1,1 mio. kr. til scannerfunktionens drift i 2023, og efterfølgende 1,6 mio. kr. årligt. Oprindeligt planlagt til at starte den 1. april 2023, er projektets start nu udsat til den 1. januar 2024, hvilket eliminerer behovet for midler i 2023.

Formålet med scannerfunktionen er at øge sikkerheden og trygheden for både patienter og personale i retspsykiatrien. Dette opnås ved at indføre krops- og bagagescanning af alle personer, der kommer ind og ud af afdelingen, for at forhindre indførsel af medicin, rusmidler, farlige genstande, mobiltelefoner og andet kommunikationsudstyr.

Den nye scannerfunktion ændrer den nuværende praksis for visitation af patienter og besøgende, som hidtil har været baseret på konkret mistanke. Med den nye ordning bliver der indført en mere centraliseret og systematisk visitation, og der er behov for personale til at bemande funktionen hver dag fra kl. 9-21. Denne opgave vil blive varetaget af personale med erfaring i brugen af scannere, og den samlede arbejdsbyrde svarer til 3,38 årsværk.

Uden for dette tidsrum, fra kl. 21-9, vil plejepersonalet overtage ansvaret for scannerfunktionen. Dette indebærer, at de skal betjene scannerne, når de bevæger sig ind og ud af afdelingerne i dette tidsrum.

For at indføre scannerfunktionen kræves det, at det eksisterende indgangsparti ombygges for at integrere den nye funktion. Arbejdet med ombygningen, som blev godkendt af regionsrådet den 31. august 2022, forventes afsluttet i andet kvartal af 2024. Personalet vil blive oplært i brugen af scannerne i perioden op til ombygningens færdiggørelse, hvilket kræver specialiseret træning.