Forhandlingsfællesskabet og KL har indgået forlig om fornyelsen af de generelle overenskomster på det kommunale område. Der er tale om et ansvarligt forlig, som samtidig understøtter attraktive kommunale arbejdspladser, understreger KL’s forhandlere.

Den vigtigste opgave for de mange medarbejdere, der er ansat i landets kommuner, er at sikre god velfærd til borgerne – gode dagtilbud, skoler sundhedstilbud, sociale indsatser og omsorg til de ældre. 

Skal vi lykkes med dét, kræver det gode overenskomster. Og netop sådan en er landet lørdag, hvor KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået forlig om en ny toårig overenskomst for de omkring 500.000 kommunalt ansatte. 

– Jeg er glad for den aftale, vi i dag har indgået. Det har været krævende, men også konstruktive forhandlinger, hvor vi er lykkedes med at finde nogle gode løsninger i fællesskab. Vi står nu med et ansvarligt forlig, som vil være med til at sikre, at vi også i de kommende år har attraktive kommunale arbejdspladser, hvor vores medarbejdere kan bidrage til at levere velfærd af høj kvalitet til borgerne, siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Med forliget er der aftalt en samlet ramme på 8,8 pct for de kommunale medarbejdere over de næste to år. Udover generelle lønstigninger indeholder forliget blandt andet en særlig justering for de lavest lønnede. 

– Det er et forlig i den dyre ende. Med den prisudvikling, vi har set på det private arbejdsmarked og inflationen, har løn helt naturligt fyldt rigtig meget i forhandlingerne. Vi synes, at vi er landet et ansvarligt sted, understreger KL’s chefforhandler.  

Med forliget er der ligeledes afsat 2,0 pct. til forhandlingerne med de enkelte faglige organisationer, som følger i de kommende uger. De kan bruges til løn- og vilkårsforbedringer på de enkelte områder.

Vigtige organisationsforhandlinger fortsætter

Med det generelle forlig på plads, fortsætter forhandlingerne i de kommende uger med de enkelte faglige organisationer om de specielle aftaler, hvor der også venter vigtige drøftelser. I alt skal omkring 100 overenskomster landes.

Baggrundstæppet for overenskomstforhandlingerne har været trepartsaftalen og Lønstrukturkomiteen. Med trepartsaftalen blev de overordnede linjer for fordelingen af regeringens ekstraordinære lønløft aftalt. Den konkrete udmøntning af midlerne skal nu forhandles på plads de kommende uger.

. Vi glæder os til at fortsætte forhandlingerne med de enkelte organisationer. Her bliver der rig mulighed for at få sat nogle gode aftryk for de enkelte medarbejdergrupper bl.a. med organisationsmidlerne, som denne gang er langt større end normalt. Det er også her, vi skal have aftalt den konkrete udmøntning af trepartsaftalen, siger Steffen Jensen, næstformand, KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Der er i forliget enighed om en ny aftale, som giver medarbejderne mulighed for at opspare mer-/overarbejde, som ikke er afspadseret, og 6. ferieuge til senere afvikling. 

Derudover får far eller medmor 3 ugers ekstra lønret med forliget, så far eller medmor fremover har i alt 10 ugers barsel med løn ligesom mor.