Nu bliver Nyborg Slot bygget færdigt og åbnet for offentligheden. Efter flere års usikkerhed om fremtiden for Nyborg Slot er staten, Nyborg Kommune samt A.P. Møller Fonden og Realdania gået sammen om at sikre udbygningen af det historiske slot.

Projektet om at restaurere Nyborg Slot er tilbage på skinner efter flere års uvished. Slottet har været lukket for offentligheden i 7 år. Nu bliver arbejdet med at genopføre et af landets mest fremtrædende bygningsværker endelig gjort færdigt. Det var på Nyborg Slot, at den første håndfæstning blev underskrevet i 1282 af Erik 5. Klipping, og slottet var fast samlingssted for det såkaldte Danehof, hvor kongen og rigets herre- og stormænd mødtes og afgjorde politiske og retslige stridigheder.

Staten, fondene og Nyborg Kommune er blevet enige om at afsætte ekstra midler til projektet med restaurering og udbygning af slottet, så arbejdet kan færdiggøres. Projektet har været i gang siden 2014, men byggeriet har stået stille siden 2020 efter en afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Planen er, at der i løbet af de kommende år skal bygges en ny museumsfløj, en ringmur, og det eksisterende vagttårn skal forhøjes.

Byggeprojektet forventes at være afsluttet i 2028 inden for en samlet ramme på 327,6 mio. kr.

– Det er en stor dag for Nyborg, Fyn og hele Danmark, at vi nu endelig kan bygge slottet færdigt og åbne det for offentligheden igen. Det er sørgeligt, at et af vores vigtigste bygningsværker, der var et politisk magtcentrum i middelalderen, har været lukket af for offentligheden i så mange år. Nyborg Slot fortjener at blive vist frem, for bygningen har en ekstremt central placering i Danmarks historie. I slottets 800 år har det huset adskillige konger, og i århundreder var Nyborg Slot centrum for magten i Danmark – et datidens Christiansborg. Det var her landets første håndfæstning blev underskrevet i 1282 af Erik 5. Klipping. Det har derfor været en af mine helt store prioriteter som kulturminister at få projektet tilbage på skinner og få stoppet de ulyksaligheder, der har holdt slottets porte aflåst i årevis. De fortjener at blive åbnet for eftertiden, siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt.

– Nyborg Slot er et helt særligt sted med betydning for både lokalområdet og for hele Danmark. Det er et fysisk vidnesbyrd om en vigtig periode i Danmarkshistorien, som projektet vil være med til at gøre vedkommende for nuværende og kommende generationer. Vi er glade for at bidrage til, at der nu bliver skabt et økonomisk grundlag for de sidste dele af projektet, der både skal give adgang til den smukt restaurerede kongefløj og være en stor del af rammen om formidlingen af historien, siger filanttropdirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk

– Det er en kæmpe nyhed for Nyborg, Fyn og hele Danmark, at slotsprojektet gøres færdig. Mange års ihærdigt arbejde gør nu, at der sættes endnu en milepæl i Nyborg Slots over 800 årige historie. En milepæl der kommer til at få betydning for turismen, erhvervslivet og ikke mindst borgerne på Østfyn. På Nyborg Slot blev den første grundlov underskrevet og vores moderne demokrati grundlagt. Den kulturarv skal nu fortælles i helt nye rammer, og om få år vil slottet igen være spektakulært som i sin storhedstid, siger Nyborgs borgmester Kenneth Muhs.

A.P. Møller Fonden har besluttet at give en bevilling på 80 millioner kroner til den endelige realisering af projektet Nyborg Slot med afsæt i, at kulturministeren med den kommende anlægslov har skabt sikkerhed om tidsplanen for projektet, og at projektet med de forskellige parters økonomiske velvilje vil blive gennemført i samme høje kvalitet, som oprindeligt forudsat. Fonden ser frem til, at et af Danmarkshistoriens markante steder kommer til at fremstå respektfuldt renoveret og samtidigt inviterer indenfor i publikumsvenlige rammer.

Nyborg Slot-projektet

Projektet startede i 2014, men det blev standset i 2020 efter en klage og en efterfølgende afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet, som stoppede byggeriet. Det har forsinket projektet, som skulle have stået færdigt i 2023. Forsinkelsen gjorde projektet dyrere, blandt andet fordi prisen på byggematerialer er steget.

A.P. Møller Fonden genindtræder i projektet. Bidragsydernes nye bidrag gør det muligt at færdiggøre projektet. A.P. Møller Fonden og Realdania bidrager hver med 80 mio. kr. Nyborg Kommunes bidrag udgør 53,4 mio. kr., mens statens bidrag udgør 114,2 mio. kr., jf. tabel 1. Bidragene gør det også muligt at tage højde for de bæredygtighedskrav, der stilles til nye byggerier, og prisudviklingen. De samlede bidrag til projekter er således 138 mio. kr. fra staten, 131 mio. kr. fra Realdania, 130 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden og 73 mio. kr. fra Nyborg Kommune.