Middelfart Byråd har indgået en aftale, som sætter ambitionsniveauet for de kommende års VE-projekter. Målet er, at Middelfart Kommune skal være selvforsynende med vedvarende energi gennem el-produktion fra sol og vind i 2030 og reducere væsentligt i CO2-udledningen. Udenfor aftalen står Venstre, Nye Borgerlige og Enhedslisten.

Klimaforandringerne bliver tydeligere og tydeligere. Det er varmere om sommeren med mere tørke. Vinteren er præget af mere nedbør i form af regn, og samtidig blæser det mere. I Middelfart Kommune har man det seneste år haft nedbørsrekord, og der desuden været fire stormvarsler med forhøjet vandstand inden for det seneste halve år. Tidligere var der år imellem disse klimaskabte vejrhændelser.

På verdensplan ses der endnu større og alvorligere konsekvenser af klimaforandringerne. Derfor har en gruppe af partier i byrådet indgået en aftale, som sætter retning og ambition på opgaven med at få produceret mere vedvarende energi i Middelfart Kommune. Målet er at gøre kommunen selvforsynende med el fra sol og vind i 2030 og reducere CO2-udledningen.

– Vi er nødt til at tage ansvar for klimaforandringerne og sikre, at Middelfart Kommuner gør, hvad vi kan for at løfte vores del af byrden. På den ene side skal vi skabe markante reduktioner i vores udledning af klimagasser, og samtidig skal vi sikre bæredygtig forsyning når blandt andet biler og opvarmning af mange huse bliver afhængige af strøm. Derfor skal vi være selvforsynende samtidig med, at vi sikrer ordentlige rammer for de borgere, som bliver nabo til solceller og vindmøller, siger borgmester, Johannes Lundsfryd.

Med aftalen sætter parterne en ambition for produktionen af vedvarende energi i Middelfart Kommune. Samtidig aftales det at igangsætte lokalplanlægning for et biogasanlæg med CO2-fangst. Anlægget skal levere varme til fjernvarmenettet og dermed bidrage til forsyning af den østlige del af kommunen med klimarigtig varme og nedsætte udledningen af klimagasser.

Derudover er partierne enige om, at der kun arbejdes videre med projekter, hvor lodsejerne er med i processen. På den måde sikres det, at der ikke bliver igangsat planlægning for urealiserbare projekter.

Slutteligt har partierne også fokus på, at der skal være en systematik og tydelighed i inddragelsen af borgerne og investorerne i bearbejdningen af de konkrete projekter. Der udarbejdes forslag til en fast model, der sikrer veltilrettelagte processer omkring projekterne.

I den kommende tid vil partierne indgå en aftale, der fastlægger hvilke VE-anlæg, som skal indgå i lokalplanarbejdet for at indfri ambitionerne. Derfor vil der i de kommende uger være et forløb, hvor parterne undersøger mulighederne grundigt. Det arbejde bliver afsluttet med en konkret aftale om, hvordan ambitionerne ovenfor skal blive til virkelighed.