Erhvervsminister Morten Bødskov har i dag præsenteret en ny strategi, der sætter retningen for arbejdet med at udvikle danske små og mellemstore virksomheder.

Globale spændinger og krig i Europa har medført en lang række udfordringer for det danske erhvervsliv, blandt andet pressede forsyningskæder, som har sat begrænsninger for væksten.

I Danmark udgør små og mellemstore virksomheder 99 pct. af alle danske virksomheder og har derfor en stor betydning for dansk innovation, udvikling og vækst.

For at fremtidssikre væksten og innovationen i danske SMV’er har erhvervsminister Morten Bødskov i dag præsenteret en ny strategi for Virksomhedsudvikling i Danmark.

Erhvervsminister Morten Bødskov:

– De danske SMV’er er rygraden i vores erhvervsliv. Det kræver et skrapt fokus. Med den nye strategi udstikker vi en klar og ambitiøs retning for virksomhedsudviklingen i hele Danmark. For nye vindere skal vokse frem, og de eksisterende virksomheder skal omstille sig til en ny virkelighed. Det skal vi hjælpe med. Strategien sætter retningen for SMV-rettede indsatser for i alt 2 mia. kr. over de kommende år. Det er derfor helt afgørende, at vi med strategien sætter de små og mellemstore virksomheder og iværksætterne behov i fokus – uanset hvor de er i landet, og hvor de er på deres udviklingsrejse. Det betyder vækst og arbejdspladser i hele landet og en fremtidssikring af dansk erhvervsliv.

Strategien centrerer sig om fire strategiske målsætninger, der skal drive indsatsen:

Understøtte virksomhedernes omstilling
Fremme danske styrkepositioner
Forenkle fremtidens erhvervsfremme
Tilbyde indsatser i hele landet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses forperson Christian Motzfeldt

– Vi er stolte over at kunne præsentere en strategi, der står på en bred og fælles forståelse af, hvordan vi tager de næste skridt for at understøtte små og mellemstore virksomheder i Danmark. Vores mål er at skabe værdi for dansk erhvervsliv til gavn for os alle, og vi ser frem til at levere på strategien i tæt samarbejde med kæden af aktører inden for dansk virksomhedsudvikling.

Strategien danner rammen for arbejdet med at igangsætte indsatser for mere end 2 mia. kr. over de kommende år, bl.a. via udmøntning af de danske EU-strukturfondsmidler.