I Danmark har virksomhederne længe haft fokus på at udnytte energien effektivt, både når de producerer og forbruger energi. Men der er fortsat store potentialer, som kan realiseres i de danske produktionserhverv, viser en ny kortlægning, som Energistyrelsen står bag.

Gennem to hovedrapporter har Energistyrelsen fået kortlagt energiforbruget og besparelsespotentialerne i 42 brancher inden for sektorerne fremstillingserhverv, landbrug og bygge- og anlæg, som udgør produktionserhvervene.

Kortlægningen viser b.la., at de tre sektorer kan spare energi ved at udnytte spildvarme og elektrificere. Og ved at effektivisere varmeforsyningen, sætte standarder for nye anlæg, forbedre automatisk styring og udnytte ny teknologi. Derudover er der ”her og nu”-besparelser ved adfærdsændring.

Produktionserhvervene kan eksempelvis spare ca. 10 % af det samlede energiforbrug på tværs af sektorerne ved at foretage investeringer, der tjener sig hjem på under 4 år. Årligt kan det spares ca. 12.500 TJ., hvilket svarer til det samlede årlige energiforbrug for ca. 125.000 danskere – eller omtrent det antal mennesker, der bor i Aalborg.

Det store potentiale glæder vicedirektør i Energistyrelsen Stine Leth Rasmussen.

– Kortlægningen viser, at danske virksomheder kan høste mærkbare besparelser i deres energiforbrug og tilmed spare omkring 1,5 mia. kr. om året i energiudgifter ved at foretage overskuelige investeringer.

Elektrificering kan erstatte halvdelen af energiforbruget
Peter Maagøe Petersen – partner i Viegand Maagøe – har været projektleder på Energistyrelsens kortlægning og leveret de to bagvedliggende rapporter. Han ser betydelige potentialer i fortsat at optimere industriens procesanlæg gennem øget varmegenvinding, bedre styring og overvågning – og ikke mindst elektrificering.

I forhold til at optimere procesanlæg, så påpeger Maagøe Petersen, at mange virksomheder aktuelt arbejder med at integrere varmepumper i varmeforsyningen, hvor udnyttelse af spildvarme ofte giver energibesparelser på 25-30% af varmeforbruget og bidrager til udfasning af naturgasforbruget.

– For visse processer som inddampning, tørring og destillation kan potentialerne være endnu større, mens optimering af de energitunge brændings- og smelteprocesser erfaringsmæssigt kan være en større investering.

Ifølge kortlægningen har de danske produktionserhverv gode muligheder for elektrificere deres processer – og dermed omlægge til klimavenlig energi, hvilket kan spare halvdelen af det termiske energiforbrug i virksomhederne, hvis potentialet indfris helt.

Vi må ikke glemme den energisparende adfærd
Kortlægningen viser også, at der stadig er et betydeligt potentiale for adfærdsrelaterede besparelser. Eksempelvis at slukke for udstyr, der ikke er i brug, tætne lækager og sikre effektiv drift gennem vedligeholdelse og simpel automatisering.

Energistyrelsen opfordrer derfor virksomhederne til at prioritere de hurtige besparelser, da der i mange tilfælde kan opnås 3-5% besparelser ved ændringer i adfærd og forbedret vedligehold.

– Det kræver nogle arbejdstimer til planlægning, men ikke større investeringer. Gevinsten er besparelserne her og nu, siger Stine Leth Rasmussen.