I dag lancerer Erhvervsministeriet en ny analyse, som skitserer udfordringer og forudsætninger for grøn omstilling af dansk erhvervsliv.

Verden står over for en ny geopolitisk situation med pres på forsyningskæder og danske virksomheders vækstmuligheder. Samtidig skal danske virksomheder frem mod 2030 indfri nogle af verdens mest ambitiøse klimamål.

Det er på den baggrund, at Erhvervsministeriet i dag lancerer en analyse, der kigger ind i nutidens udfordringer og forudsætninger for grøn omstilling. Analysen har fokus på, hvordan danske virksomheder kan udnytte nye grønne forretningsmuligheder, samtidig med at de omfavner den grønne omstilling.

Analysen stiller derfor skarpt på fire essentielle forudsætninger for virksomhedernes muligheder for en succesfuld grøn omstilling; regulering, kompetencer, kritisk import og råstoffer samt finansiering. Analysens hovedpointer skal drøftes på næste møde i Grønt Erhvervsforum d. 30. maj.

– Vi står over for en stor udfordring med klimaforandringerne, samtidig med at energipolitik også er blevet sikkerhedspolitik. Derfor er det afgørende, at vi skruer op for tempoet i implementeringen af alle de beslutninger, der allerede er truffet. Det kræver, at de rette forudsætninger er tilstede. Denne analyse er et godt afsæt for at dykke ned og blive konkrete, udveksle erfaringer og tale om, hvordan udfordringerne viser sig i praksis blandt virksomhederne. Det ser jeg frem til at drøfte med Grønt Erhvervsforum, siger erhvervsminister Morten Bødskov.