Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Naturskaderådet, som netop har meddelt, at der er erklæret stormflod i visse områder af Danmark.

– Naturskadeordningen skal beskytte borgere og virksomheder mod skader som følge af ekstreme vejrforhold. Den indebærer, at de kan få erstattet skader, som ikke er dækket af deres forsikring, men kun hvis Naturskaderådet har afgjort, at der som her er tale om stormflod, og det beskadigede er brandforsikret.
– Borgere, som bor i områder, hvor der er erklæret stormflod, skal anmelde skader som følge heraf til Naturskadebasen. De skal gøre det, inden der er gået to måneder, og de kan gøre det selv, eller få deres forsikringsselskab til at hjælpe sig.

Det er Naturskaderådet, som afgør, hvorvidt der har været stormflod i et område på et givet tidspunkt. Afgørelsen træffes efter udtalelser fra DMI og Kystdirektoratet. For at der kan erklæres stormflod, skal der være tale om en hændelse, som statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.

På vegne af Naturskaderådet står Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen også bag Naturskadebasen, hvor skader som følge af stormflod skal anmeldes. Borgeren kan anmelde skaden direkte i Naturskadebasen eller bede deres forsikringsselskab hjælpe med at gøre det.