Business Fredericia holder en gang om måneden “Go’ morgen”-møder, hvor man mødes enten i eksempelvis Port House eller hos en virksomhed og får inspirerende indlæg fra en oplægholder fra en virksomhed. Møderne er med til at skabe netværk og sparring, fortæller Stephen Bihl fra Business Fredericia.

Senest afholdt Business Fredericia morgenmødet i Port House, hvor “Mind Your Own Business” kom og fortalte om deres koncept med at hjælpe unge drenge i aktivering i fritiden.

– Go’morgen er der, hvor man netværker og mødes store og små virksomheder. Vi har haft Mind Your Own Business med, hvor de fortæller om, hvad de gør af gode ting for udsatte drenge i udsatte boligområder. Vi havde et indlæg, der inspirerede til, hvordan man kan hjælpe de unge drenge. Her har man mulighed for som virksomhed eller privat person at bidrage – det er nogle af de ting, man løber ind i til sådan et møde, siger Bihl.

Det behøver dog ikke kun være et projekt som Mind Your Own Business, som er på programmet. Også besøg hos større virksomheder har fundet sted.

– Vi besøgte en relativ stor virksomhed, Forstas, i sidste måned, hvor de fortalte om deres rejse og hvordan de opererer med stor frihed under ansvar, og der var vi efterfølgende ude at se deres produktion. Det er nogle af de ting, vi opererer med, og prøver at have faglige indlæg, men også hvor vi er sociale. Emil Larsen kommer næste gang og fortæller om crowd funding, og han udvikler spil, og skal fonde det via qucikstarter, og det kan være noget små og store virksomheder kan nyde gavn af, og på den måde finder man andre vejen til at lave netværk, finansiere og udvikle forretningen, siger Bihl og fortsætter:

– Vi holder det typisk den første tirsdag i måneden. Andre gange kan det være ved en virksomhed i byen, eller i Bülows Kaserne, måske i kantinen eller en walk and talk, hvor man går og snakker, det giver en god dynamik i tingene. En klar opfordring herfra til at komme ud og være med til go’ morgen med Business Fredericia og møde nye folk man kan netværke med, og det er alt lige fra politikere, en bogholder og terapeuter, en oversætter, en mediemand og så videre. Ud fra den betragtning møder man mange typer, og det er uforpligtende at melde sig til. Det med at få folk ud er lidt vanskeligere efter corona, og det her skal være en god opfordring til at komme ud og netværke, og vi har fået en anden adfærd, men det er vigtigt at komme ud og ser hinanden i øjnene. 

Stephen Bihl har en del med iværksætterne at gøre, og han har oplevet, at de blandt andet har skabt relationer til hinanden som sparringspartnere via Business Fredericias møder.

– Der er ingen tvivl om, at det er, hvis man ikke kender hinanden, at man bytter visitkort og laver en kaffeaftale  eller spiser en frokost, og på den måde etableres der forretning, så vi kan være kilden til at skabe fornemmelse, og det er noget, vi gerne vil stå for i Business Fredericia, og hvis vi kan være med til at folk bytter visitkort og giver sparring via netværket, er det win-win., det er vi glade for, hvis det er sker, fortæller Bihl og fortsætter:

– Jeg har kontakten til iværksætterne, som jeg har med at gøre, og generelt ser det godt ud. På landsplan ser man nedgang med krig, inflation, nervøsitet og høj beskæftigelse. Vi følger landsniveauet. Man har bedre ideer end år tilbage, og vi trykker dem på maven og udfordrer dem på deres forretningsmodel og skal være skarpe tril at pitche, og bringer gerne vores netværk i spil til deres kompetencer.

Business Fredericia hjælper også gerne til, hvis virksomheder eller iværksættere, der vil starte op, skal bruge hjælp. Bihl mener også, at virksomheder er gode til at byde ind, hvis de kan hjælpe nye på vej.

– Vi vil gøre alt for at guide på bedst mulige vis og gerne henvise til dem, der har prøvet før. Vi kan lære af hinanden, og dem der har været i gang i nogle år, kan være med til at hjælpe andre. Jeg har et iværksætternetværk, hvor vi også mødes en gang i måneden og bruger hinanden som ens eksperter på nogle. områder. Den tur vil man gerne overdrage til de næste, slutter Stephen Bihl.