Minkkommissionen, der blev nedsat for at undersøge den danske regerings beslutning om at aflive alle mink i landet under coronapandemien i november 2020, har kostet statskassen hele 38,4 millioner kroner. Dette fremgår af et bilag sendt til to folketingsudvalg, hvor kommissionens udgifter er oplistet.

Den største udgift på 15,4 millioner kroner går til honorar for bisiddere. Udover dette, har der også været udgifter til kommissionens udspørger på over fire millioner kroner. Kommissionsformanden og de to medlemmer af kommissionen har haft udgifter på over otte millioner kroner, mens lønnen til sekretariatsmedarbejdere udgør omkring 7,5 millioner kroner. Generelt er det honorarer og løn, der udgør størstedelen af regningen.

Minkkommissionen blev nedsat i april 2021 og afgav sin beretning i juni 2022. Ifølge kommissionen kunne der rejses sager mod ti embedsmænd, men ikke alle fik advarsler eller irettesættelser. Efter rigspolitichef Thorkild Fogde blev frikendt for ansvar i en særlig tjenstlig undersøgelse, er i alt fire advarsler til embedsmænd blevet tilbagekaldt, hvilket efterlader fire advarsler tilbage i Minksagen.

Politisk set førte Minksagen til, at daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) måtte gå af i november 2020. I juli 2022 blev statsminister Mette Frederiksen (S) tildelt en såkaldt næse af et flertal i Folketinget for sin rolle i sagen.

Prisen på 38,4 millioner kroner for Minkkommissionen er højere end omkostningerne for Instrukskommissionen, der blev nedsat for at undersøge sagen om ulovlig adskillelse af asylpar. I juni 2020 blev det vurderet, at denne undersøgelse ville koste statskassen omkring 35 millioner kroner.

Minkaflivningen blev iværksat som en del af regeringens indsats for at begrænse spredningen af COVID-19. Beslutningen blev truffet på baggrund af bekymringer om, at minkene kunne være en kilde til mutationer af virussen, der kunne påvirke effektiviteten af vacciner og øge smittefaren. Den drastiske beslutning førte til aflivning af millioner af mink på danske minkfarme og medførte store økonomiske tab for minkavlerne.