https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen har ikke længere tillid til forsvarschefen, Flemming Lentfer.

Derfor er forsvarschefen nu fritaget for tjeneste, oplyses det.

– Med de udfordringer, vi står over for, er der brug for en ny forsvarschef, siger Troels Lund Poulsen.

Generalmajor Michael Hyldgaard er blevet udnævnt til fungerende forsvarschef.

Afgørelsen om at skifte forsvarschefen ud blev truffet efter nylige beretninger om tekniske problemer med fregatten Iver Huitfeldt under en mission på Det Røde Hav. 

Den 9. marts oplevede skibet, at det i tredive minutter var ude af stand til at lancere missiler, som følge af en trussel fra houthi-droner. Når skibet derefter anvendte kanoner som alternativ, detonerede granaterne faretruende tæt på fregatten selv. Forsvarsministeren blev først opmærksom på hændelsen mandag aften og anmodede derefter om en detaljeret forklaring fra militærets top. 

Ved et møde i aften med partierne bag forsvarsforliget præsenterede forsvarsministeren en foreløbig rapport fra militæret. Under dette møde blev det også meddelt, at Troels Lund Poulsen ikke længere stoler på Flemming Lentfer, den nu forhenværende forsvarschef.