En kombination af overophedede shippingmarkeder, høj volatilitet og ændrede handelsmønstre medførte et meget dynamisk marked for skibsbrændstof og påvirkede Monjasa Holding A/S årsregnskab 2022 positivt.

Igennem 2022 blev forsyningskæderne sat på prøve i havne rundt om i verden, men med den rette globale organisation og maritime logistik på plads var Monjasa i stand til at levere de efterspurgte produkter og støtte kunder og leverandører i et udfordret marked. For Monjasa betød dette stigende markedsandele og højere marginer, som afspejlede den øgede volatilitet og ubalance mellem udbud og efterspørgsel.

Fast del af verdens 10 største leverandører

Samlet set endte 2022 med et rekordhøjt aktivitetsniveau og en volumen på 6,4 mio. tons skibsbrændstof (2021: 5,7 mio. tons) leveret til rederier og operatører i hele verden, en samlet omsætning på DKK 39 mia. (2021: DKK 23 mia.) og et nettoresultat på DKK 1,209 mia. (2021: DKK 156 mio.).

Fra at levere 3,5 mio. tons i 2017 har Monjasa øget den samlede volumen med 83% henover de seneste fem år og opnået en solid placering blandt verdens 10 største bunkersleverandører.

– Vi er meget tilfredse med årets resultater og at levere 12% mere brændstof i et år med stor ubalance på olie- og shippingmarkederne. For Monjasa har det seneste år handlet om at være helt tæt på vores kunder og matche det konstant skiftende udbud og efterspørgsel i shipping-hubs rundt om i verden – og her spillede vores samlede logistik og flåde på 30 skibe en afgørende rolle, siger Group CEO, Anders Østergaard og uddyber:

– Monjasas organisation er skabt til at navigere i vanskelige lokale markeder og samtidig forstå sammenhængen med vores kunders samlede forretning på tværs af regioner og geografi. Sidste år så vi hvordan denne evne, sammen med et tæt internt samarbejde, gjorde at Monjasas service var mere efterspurgt end nogensinde før. Sammen med vores markant forbedrede økonomiske fundament står Monjasa i en stærk position til at bidrage til industriens vigtigste dagsordener, herunder shippings grønne omstilling sammen med vores partnere.

En fremtid med bæredygtige partnerskaber

Med en placering midt i værdikæden mellem brændstofproducenter og rederier har Monjasa en klar ambition om at bidrage til shippings grønne omstilling ved at binde industrien sammen og levere logistik og nye produkter til slutkunderne. I 2022 udvidede Monjasa sit leverandørnetværk og leverede bio-fuel til shippingindustrien i Mellemøsten og Latinamerika og indgik også et partnerskab med HØST PtX Esbjerg for, på længere sigt, at fremme tilgængeligheden af grøn ammoniak i Europa. I fremtiden vil Monjasa fortsætte med at opbygge nye relationer og indgå partnerskaber som matcher fremtidens efterspørgsel på grønt skibsbrændstof på kort, mellem og lang sigt.

Positive økonomiske udsigter

Med en forbedret solvensgrad på nu 46% (2021: 31%) og mere end en fordobling af egenkapitalen i løbet af det seneste år, står Monjasa på et stærkt økonomisk fundament. Samtidig valgte Monjasa at tilbagebetale alle langfristede gældsforpligtelser i februar 2023. I forhold til den samlede bankfinansiering har Monjasa opretholdt og udvidet sine kreditfaciliteter i løbet af 2022 og står dermed godt rustet til at fortsætte udviklingen. 

I 2023 forventer Monjasa endnu et positivt år med et nettoresultat i størrelsesordenen DKK 280-560 millioner.

Nøgletal for Monjasa Holding A/S årsregnskab 2022

  • Volumen: 6,4 mio. tons (2021: 5,7 mio. tons)
  • Omsætning: DKK 39 mia. (2021: DKK 23 mia.)
  • EBIT: DKK 1,317 mia. (2021: DKK 205 mio.)
  • Nettoresultat: DKK 1.209 mia. (2021: DKK 156 mio.)
  • Egenkapital: DKK 2,251 mia. (2021: DKK 1,081 mia.)
  • Solvensgrad: 46 % (2021: 31 %)
  • Samlet antal leveringer: 13.425 (2021: 12.266)
  • Flåde: 30 tankskibe og pramme (2021: 23 tankskibe)
  • Samlet antal havne: 817 (2021: 737 havne)