I hjertet af Middelfart Kommune ligger en miljøudfordring af betydelig størrelse. Efterladenskaber fra byggeprojektet Kabelbyen, drevet af milliardæren Torben Østergaard og hans selskab Selfinvest, har resulteret i opmagasineringen af 17.620 ton forurenet jord på Middelfart Havn. Det skriver TV2 Fyn.

Denne situation opstod, efter at Nordic Waste, det selskab som oprindeligt skulle håndtere affaldet, gik konkurs. Som følge heraf har det efterladt Middelfart Kommune og Selfinvest med en betydelig mængde forurenet jord, der nu er nødt til at blive opbevaret i jordbunker på havneområdet. Ifølge TV2 Fyn stammer dette affald fra den tidligere NKT-grund, der nu danner rammen om Østergaards ambitiøse byggeprojekt, Kabelbyen.

Kommunen har forsikret offentligheden om, at den forurenede jord opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med miljøkrav, selvom den ligger faretruende tæt på Lillebælt. Dog rejser situationen spørgsmål om langtidsholdbarheden af denne løsning og de potentielle miljømæssige konsekvenser af en sådan nødløsning.

Det er vigtigt at bemærke, at før konkursen hos Nordic Waste, var det kun lykkedes at transportere en mindre del af det forurenede materiale til behandling. Middelfart Kommune oplyser, at kun 1.175 ton af det forurenede materiale nåede frem til Nordic Waste før konkursen.