En alvorlig miljøkrise udspiller sig nær Randers, hvor en kombination af naturkatastrofer truer med at forurene Alling Å og omliggende vandveje. Situationen ved Nordic Waste, en virksomhed beliggende tæt på åen, er blevet kritisk efter et omfattende jordskred forårsaget af kraftige regnskyl. Hovedaktionæreren i Nordic Waste er middelfarteren Torben Østergaard-Nielsen, der er Danmarks sjette rigeste med en formue på 41,6 milliarder kroner.

Millioner af ton forurenet jord er blevet skubbet mod Alling Å, hvilket skaber frygt for alvorlig forurening af vandløbet, der flyder ud i Randers Fjord og til sidst Kattegat. Denne bekymring blev yderligere forværret af en nylig snestorm, der tvang Randers Kommune til at pause nødvendige sikringstiltag, som har kørt i døgndrift.

Med en kommende weekend, der forventes at bringe hård frost og temperaturer ned til -15 grader, stiger bekymringen for, om de pumper, der leder Alling Å uden om jordskredsområdet, kan fortsætte med at fungere effektivt. Katrine Nissen, vicedirektør i Miljøstyrelsen, understreger alvoren: “Det er en meget alvorlig situation, hvor vi har vurderet, at der er overhængende fare for miljøskade.”

Forureningen truer med at sprede sig til både Alling Å, Grund Fjord, Randers Fjord og potentielt Kattegat. Randers Kommune har intensiveret overvågningen af vandkvaliteten i Alling Å, men mangler stadig resultater fra de seneste vandprøver. Derfor har kommunen anmodet om hastebehandling af disse prøver.

Midt i denne krise står hovedejeren af Nordic Waste, den 69-årige milliardær Torben Østergaard-Nielsen, som er en af Danmarks rigeste personer. Østergaard-Nielsen og Nordic Waste står over for en enorm udfordring, idet de skal håndtere konsekvenserne af denne miljøtrussel, mens de balancerer de operationelle udfordringer forårsaget af det ekstreme vejr.