Marinaen i Middelfart havde i dag æren af et besøg fra miljøminister Magnus Heunicke. Besøget var blevet virkeliggjort, efter de tre borgmestre i Naturpark Lillebælt sendte et brev til både miljøministeren og fødevareminister Jacob Jensen. I brevet præsenterede borgmestrene deres bekymringer og forslag vedrørende natur- og miljøtilstanden i Lillebælt.

Der var lagt op til debat og fokus på havet i Naturpark Lillebælt. Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (A), Koldings borgmester, Knud Erik Langhoff og Fredericias borgmester Steen Wrist stod klar sammen med et følge af interessenter til at modtage miljøminsteren i går. Vejret var dårligt, så ministeren kom ikke ud på bæltet, men så vandet via VR-briller, derudover skulle de pille rejer fra Lillebælt, og der blev lavet pizza med laks, imens snakken om bæltes tilstand og fremtid blev vendt.

Tre borgmestre, en minister og en naturvejleder kigger på bæltet. Foto: AVISEN

Der er sket meget omkring Lillebæltsområdet, og der er bred enighed om, at der er brug for handling nu. Udfordringerne er store, og der er behov for klare planer. Folk fra både Miljøstyrelsen og de lokale kommuner er blevet enige om et tæt samarbejde. John Nyborg (A) er næstformand i Klima, Energi- og Miljøudvalget, det ligger ham utroligt meget på sinde at man på Christiansborg får øjnene op for, hvad der sker i lillebælt. Derfor var han også meget tilfreds med, at ministerne lagde vejen forbi.

– Planen er at man stopper med at grave sten og grus op ved Trelde Næs, vi lukker nogle områder, hvor de har dumpet ting i havet før, og sørger for, at der ikke bliver fisket med store net i Lillebælt. Der skal også laves flere projekter med særlige vandplanter som ålegræs, forklarer John Nyborg.

Desuden skal man holde øje med mange af skadelige stoffer, som nogle store skibe har udledt mere af i de senere år. Alt i alt handler det om at gøre Lillebælt til et endnu bedre sted for både mennesker og natur.

Ministeren fik ikke en tur på bæltet, som det var planlagt. Foto: AVISEN

Ingen tur på bæltet

Miljøministeren skulle have været en tur på Lillebælt i gennemsigtig kajak, men grundet vejret blev det til en anderledes oplevelse, indendørs. Heunicke sluttede nemlig sit besøg med en oplevelse af virtual reality og udtrykte sin begejstring for ‘spillet’ som handler om livet i lillebælt, blandt andet skal man samle batterier og høste blåmuslinger.

– Jeg har ikke prøvet VR på den måde før. Det var sjovt og nu, hvor vi ikke kunne komme på vandet, så giver det jo et anderledes godt indblik. En ting er jo at høre om det, noget andet er at se det selv. Og det her projekt illustrerer det super godt.

Ministeren så flere af de igangværende projekter som alle er et led i områdets omdannelse til en naturpark.

– Jeg er her, fordi de tre kommuner er i gang med det her unikke område for at få det omdannet til en naturpark. Vi har sat penge af til det fra statens side af til to marinenaturparker. Den her er den ene af dem. De tre borgmestre her har behov for hjælp til at beskytte området, hvilket der er også er behov for at hjælpe med.

Annette Weiss, naturvejleder, Naturpark Lillebælt, fortæller om bæltet. Foto: AVISEN

Intet ovenblik over tidsplanen

– Jeg har desværre nok ikke kunne gøre dem klogere på tiden i dag. Vi har bevilget pengene og jeg er her for at høre om ønskerne til det videre projekt. Blandt andet skal vi lykkedes med at få flere af de her stenrev, som det er meget tydeligt, at der er brug for.

Ministeren understregede vigtigheden af projektet og den hastighed, der er behov for i forhold til havbunden:

– Vi har travlt med det, der foregår på havbunden. Nu får vi kigget på eksperters syn på, hvad det her ålegræs egenligt kan. I det her efterår har vi en en central opgave om at værne om det her projekt, sagde ministeren og sluttede:

– Vi har ikke nogen tidsplan i dag, derfor er jeg også her for at høre om, hvad det er vi skal gøre. Så tager vi det med hjem og finder ud af hvad det er vi skal gøre.

Samarbejdet virker

Tre byrådsmedlemmer fra de tre kommuner er ikke i tvivl om, at samarbejdet virker, og de var glade for besøget, der satte fokus på bæltet. – Det har meget stor betydning for os alle, at vi arbejder sammen, fordi hele området er vores Naturpark. Det giver en klar samhørighed mellem de tre kommuner. Vi har sammen et ansvar for at udbygge formidlingen af Lillebælt og arbejde målrettet for at gøre livet bedre for Lillebælt. Vi har hver især nogle kommuneudfordringer i forhold til bæltet, men dem kan vi samarbejde om her, fortæller John Nyborg.

Jakob Nielsen fra Middelfart Byråd var meget enig.

– Vi har været gode til at få en masse frivillige i arbejde i forhold til Naturparken. Vi har gode til i fællesskab at få mange partnerskaber med, og det engagement og følgeskab, det har betydet, det er godt. Vi møder en stor opbakning fra borgerne i de enkelte kommuner. Vi har et sekretariat, der er opsøgende, som søger for at opbygge netværk og tale med borgerne. Det betyder noget, og det giver en værdi. Det er vigtigt at fortælle ministeren og hans følge, hvad de kan tage med hjem til Christiansborg herfra. Det er vigtigt at dele vores erfaringer og viden, som vi har draget i vores kommuner.

Jørn Chemnitz fra Kolding Byråd ser også samarbejdet som en stor styrke.

– Sammen er vi altid stærkere. Udfordringerne er enorme, så skal arbejde sammen. Lillebælt er enorm flot på overfladen, og nu skal vi ved fælles hjælp og samarbejde arbejde for at få skabt liv nede under overfladen. Det er en vigtig indsats. Borgerne ser et pænt hav, der ligner sig selv, men vi skal arbejde for, at det bliver bedre, og her betyder det noget, at vi gør det i fællesskab. Tre kommuner er altid bedre end en, så det betyder noget, sluttede Jørn Chemnitz.