Middelfart Kommune iværksætter en omfattende ændring og opgradering af deres genbrugspladser for at gøre dem mere tidssvarende og forbedre udnyttelsen af værdifulde ressourcer i affaldet. Onsdag formiddag markerede begyndelsen på denne indsats med det første spadestik til en ny genbrugsplads i Middelfart.

Dette skridt understreger kommunens engagement i at fremme den cirkulære økonomi, i lyset af en rapport der viser, at Danmark kun udnytter fire procent af sine ressourcer cirkulært, hvilket placerer landet bag flere europæiske naboer i forhold til cirkulær økonomi.

Den nye genbrugsplads i Middelfart, samt en kommende plads i Ejby, hvor spadestikket forventes taget dette forår, er designet til at fremhæve og øge forståelsen for affaldets værdi. Ud over traditionelle genbrugsfunktioner, vil pladserne tilbyde faciliteter til samarbejdspartnere, bæredygtige start-ups, og til reparationsaktiviteter, hvilket muliggør en direkte interaktion med borgerne gennem boder eller stande.

Formålet er at gøre værdien i affaldet synlig og tilgængelig for alle, og dermed omdanne affaldet til et aktiv på genbrugspladserne. Middelfart Kommune håber, at den nye tilgang til genbrugspladser vil tjene som inspiration for andre kommuner og etablere Middelfart som en førende kommune inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi.