Nyt lokalt netværk for kommunens elever og lærlinge støtter dem socialt og fagligt, lærer dem at samarbejde på tværs af faggrupper og giver dem en fælles social platform, der kan hjælpe dem med at blive i faget – og på sigt tiltrække flere unge til Middelfart Kommune

Ifølge Arbejdernes Erhvervsråd kommer Danmark i 2030 til at mangle 99.000 faglærte. Det tager man alvorligt i Middelfart, der netop har afholdt Craftfestival i Middelfart for alle 7.-10. klasser i kommune, ligesom Middelfart Erhvervscenter netop har lanceret et ”Elev- og lærlingenetværk”, hvor elever og lærlinge mødes socialt og fagligt på tværs af faggrupper.

Elever og lærlinge mangler netværk

– Alle andre uddannelser tilbyder socialt samvær for de unge som fx gymnasiefester og fredagsbarer. Den mulighed har lærlinge og elever ikke, og det har flere af vores medlemsvirksomheder efterlyst, forklarer Mikkel Johansen, direktør i Middelfart Erhvervscenter.

– Målet er at give de unge et socialt sammenhold og et fagligt inspirationssted, som gør det endnu sjovere at uddanne sig og være i lære i Middelfart Kommune. Og når de er udlærte, så har de allerede et netværk. De kan her hjælpe hinanden videre og dele erfaringer, og vi håber selvfølgelig, at netværket er med til at beholde de faglærte i kommunen.

Middelfart Erhvervscenter har også sat en Facebook-gruppe til rådighed for netværket, hvor de unge kan slå egne arrangementer op. Fx ”Vi er 4 gutter, der mødes på torvet, alle er velkomne”.

Store som små virksomhedsledere begejstrede

Elev- og lærlingenetværket er vand på både store, mellem og mindre virksomhedslederes ønskemølle. Vi har talt med tre, der alle gerne ser Middelfart som Fyns førende elev- og lærlingeby:

Indehaver Peter Rishøj, murerfirmaet Rishøj A/S i Gelsted (43 ansatte), hoteldirektør Tina Pedersen, Severin, (90 ansatte) og tømrermester Søren ’Mini’ Mehl (1 ansat og 1 elev) har alle valgt at give deres elever og lærlinge fri til at deltage i byens nye elev- og lærlinge-netværk:

– Et netværk for lærlinge og elever er lige de, de mangler. Et sted, hvor de unge kan være sociale sammen med andre i samme situation. Det giver netværk både socialt, fagligt og jobmæssigt. Lærlinge og elever har jo ikke fredagsbarer som studerende, siger Peter Rishøj fra murerfirmaet Rishøj A/S i Gelsted, der har meldt alle sine 4 elever i netværket.

– Murerlærlinge er ikke de mest opsøgende socialt. Vi mestre arrangerer sociale ting i virksomheden, men de unge har brug for at være sammen med unge fra forskellige brancher, mener den vestfynske direktør og fortsætter:

– Vi skal have stoltheden tilbage til erhvervsuddannelserne, og det kan netværket hjælpe med. Det er fedt og cool at være håndværker. De unge kan virkelig noget, de kan tjene penge og de kan vælge at læse videre til fx arkitekt, konstruktør eller blive selvstændig, men vi skal lære unge at netværke, erkender Rishøj.

– I gamle dage var vi tvunget til at møde folk og se dem i øjnene. Det er man ikke i dag, men det gavner både selvtillid og selvværd og ikke mindst faglige og menneskelige kompetencer at have et fysisk netværk, siger Peter Rishøj.

– Vi skal gøre dem til hele mennesker og fastholde dem i uddannelsen, i jobbet, og gerne også i lokalområdet. Og her er netværk uundværligt.

Det sidste giver 20-årige lærling Simon Stimose fra Ejby sin mester ret i:

– Da mester foreslog netværket, tænkte jeg først ’aarh, så oversocial er jeg ikke’. Men det er rigtig godt og helt nede på jorden, siger Simon.