Den 14. april mellem kl. 09:00 og 13:00 vil alle skoler i Middelfart Kommune slukke for strømmen som led i et bæredygtighedsevent arrangeret af det fælles elevråd. Formålet med denne begivenhed er at øge bevidstheden om vigtigheden af at spare på strømmen og tage ansvar for bæredygtigheden.

Initiativet kommer som en del af kommunens vision om at bevæge sig fra Middelfartbørn til verdensborgere. Eleverne ønsker at skabe bevidsthed om, hvor meget strøm vi bruger i vores daglige liv, og hvordan det kan påvirke miljøet. Det fælles elevråd håber, at denne begivenhed vil inspirere eleverne til at tage en mere aktiv rolle i at reducere deres eget energiforbrug og opfordre deres familier til at gøre det samme.

Middelfart Kommune er kendt for at tage bæredygtighed alvorligt og for at være villig til at tage store skridt for at gøre en forskel. Dette projekt er en del af bestræbelserne på at gøre eleverne opmærksomme på, hvordan andre børn og unge ikke har de samme levevilkår som dem selv.

Fælleselevrådet håber, at denne begivenhed vil inspirere andre kommuner og lande til at gøre det samme. Vi har alle en rolle at spille i at tage vare for vores planet, og det starter med små handlinger, som at slukke for strømmen i en dag.

Med dette bæredygtighedsevent sætter Middelfart Kommune endnu engang fokus på at uddanne og inspirere kommende generationer til at tage ansvar for vores planets fremtid.