Middelfart Kommune er godt i gang med den grønne omstilling og har allerede opnået markante resultater. Det fortæller borgmester Johannes Lundsfryd: – Det er noget, vi har arbejdet med i en lang årrække, og vi ser nu nogle helt tydelige resultater, der både er gode for klimaet og økonomien. De sidste to år har vi reduceret varmeforbruget med 60% og gadebelysningen med 80% ved at skifte til LED-armaturer og ved hjælp af intelligent energibelysning.

Middelfart Kommune var en af de første kommuner i Danmark til at vedtage en klimahandlingsplan, der lever op til de nationale mål om at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030 og opnå klimaneutralitet inden 2050. Kommunen har iværksat 100 konkrete tiltag for at nå disse mål, herunder fjernvarme, power-to-x, bæredygtige transportløsninger og solcelleparker.

Borgmester Johannes Lundsfryd. Foto: AVISEN

– Vi har arbejdet med den grønne omstilling i en lang årrække og ser nu tydelige resultater, der gavner både klimaet og økonomien. De sidste to år har vi reduceret varmeforbruget med 60% og gadebelysningen med 80% ved at skifte til LED-armaturer og intelligent energibelysning. I 2019 vedtog vi en ambitiøs klimahandlingsplan som en af de første kommuner i Danmark, der lever op til de nationale mål om 70% reduktion inden 2030 og klimaneutralitet inden 2050. Dette blev muliggjort gennem en grundig analyse af hele kommunens CO2-udledning og en plan for, hvordan vi skal løse udfordringerne, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Borgmesteren fremhæver samtidig fire hovedinitiativer: – Fjernvarmen er det ene. Det andet er power-to-x sammen med Fredericia, Kolding og Vejle, som gør, at energien delvist kommer fra produktioner. Det tredje er, at vi har nedsat et helt udvalg af politikere, borgere og eksperter, der kigger ind i, hvordan vi skal håndtere det generelle forbud. Det fjerde er opstilling af solceller, hvor vi har en ambition om at opsætte 200 hektar solceller.

Kommunen har som mål at reducere CO2-udledningen med omkring 100.000 tons om året. Med en nuværende årlig udledning på omkring 365.000 tons er dette et ambitiøst mål, men Middelfart Kommune er godt på vej og viser, at det er muligt at forene klimahensyn og økonomisk vækst.