Et enigt byråd i Middelfart Kommune har sendt et brev til Kommunernes Landsforening (KL), hvor de udtrykker bekymring omkring den forestående økonomiaftale mellem regeringen og KL.

På mandagens byrådsmøde var der et punkt på dagsordenen om en skriftlig henvendelse til Kommunernes Landsforening omkring den forestående aftale. Et enigt byråd endte med at vedtage, at der sendes et brev afsted.

Det kom som udspring fra et forslag fra Nye Borgerlige og Enhedslisten havde stillet. Lasse Schmücker (Ø) præsenterede forslaget, der lød på, at kommunen rettede henvendelse til KL og skrev følgende:

– Middelfart Kommune opfordrer kraftigt KL til, at stå fast på at en kommende økonomiaftale skal dække de øgede udgifter som kommunerne oplever. Det handler om udgifter til flere ældre, flere børn, stigende sundhedsudgifter og stigende udgifter til det specialiserede socialområde. Det er den borgernære kernevelfærd, der er vigtig, og derfor vil en økonomiaftale blive målt på, i hvor høj grad den sikrer velfærden.

Derefter blev der stillet et ændringsforslag med et konkret brev, der var klar til at blive afsendt til KL.

– Det er godt med en sag, som vi er enige om at forfølge. Forhandlingerne mellem KL og Regeringen er i gang. Der har været første sættemøde så for en hurtig proces har vi forslag omkring konkret brev. Det uddyber nogle af de pointer, som Nye Borgerlige og Enhedslisten er kommet med, sagde borgmester Johannes Lundsfryd (A) og listede hovedpointerne op i brevet.

Efter byrådets afslutning har AVISEN fået brevet udleveret, og i det står der blandt andet:

– Middelfart Kommunes byråd ønsker at udtrykke vores bekymring for den kommende økonomiaftale mellem Regeringen og KL. Det er Byrådets ønske, at KL vil tage nedenstående synspunkter og bekymringer med til forhandlingen med Regeringen om den kommende økonomiaftale.

Stigende udgifter presser økonomien

Byrådet har overordnede bekymringer som en presset økonomi på grund af landsdækkende tendenser, hvor børn i stigende grad visiteres til specialundervisningstilbud, stigende udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger på det specialiserede socialområde, som både dækker over børn og voksne. Også de forventede besparelser på kommunale administration og jobcentre får ord med på vejen, hvor Middelfart Kommune mener, at de kan komme i problemer med lovgivningen.

– Middelfart Kommune er en af de kommuner i Danmark, som har den billigste administration, og der er en smertegrænse for, hvor billigt en kommune kan drives uden at gå på kompromis med lovgivningen og uden at det vil have betydelige følgekonsekvenser for udviklingen af velfærden. Udfordringen med disse reduktioner bliver kun større, idet de forventeligt bliver gennemført uden skelen til udgiftsniveauet i den enkelte kommune, står der.

Foruden de overordnede bekymringer peges der i brevet også på fire konkrete områder, som KL, ifølge Middelfart Kommune, skal se på i forbindelse med økonomiaftalen. De punkter er:

  • Det specialiserede socialområde
  • Sundhedsområdet og samarbejdet med regionen
  • Bedre muligheder for brugerbetalinger på praktisk bistand under serviceloven – hjemmeplejen
  • Enkeltsager som kan have store omkostninger for kommunerne


Med brevet håber et enigt byråd i Middelfart, at Kommunernes Landsforening tager højde for de udfordringer, kommunen står overfor, og de konkrete områder der er fremhævet. De opfordrer til, at KL vil tage disse bekymringer med til forhandlingsbordet, når den nye økonomiaftale skal på plads.