Middelfart Kommune ligger igen i år i det lidt tunge midterfelt i DI’s årlige måling af de danske kommuners erhvervsvenlighed. Sidste år blev det til en plads som nr. 44. I år går kommunen blot én plads frem og bliver rangeret som nr. 43 i undersøgelse

Der er hård konkurrence mellem kommunerne om at tiltrække og fastholde virksomheder. Så en placering som nr. 43 er ikke en decideret dårlig placering. Middelfart var en gang blandt de bedste i DI’s undersøgelse. Det er dog gået stødt tilbage lige siden. På den baggrund må man sige, at det er positivt, at det går lidt fremad igen. Vi kan håbe, at det er et vendepunkt. Vi vil meget gerne i dialog med kommunen, om hvilke tiltag der kan medvirke til at fastholde en positiv udvikling.

– Middelfart Kommune gør det rigtigt godt i forhold til mange af de områder, som virksomhederne er optaget af. Men vi kan i undersøgelsen også se, at der er nogle områder, hvor virksomhederne gerne ser forbedringer, siger formand for DI Trekantområdet Pia Jakobsgaard-Iversen, markedsdirektør i Rambøll.

I undersøgelsen rangerer virksomhederne kommunerne indenfor en række forskellige kategorier, som har stor betydning for virksomhederne.

Det gælder f.eks. indenfor brugen af private leverandører. Virksomhederne placerer Middelfart som nr. 57 blandt landets kommuner i forhold til kommunens udbudsproces overfor private leverandører. Det handler bl.a. om udbudsmateriale, tidsfrister og dialog mellem kommune og virksomhed.

Også i kategorien Grøn omstilling ligger Middelfart forholdsvis lavt. Kommunen bliver placeret 3 pladser dårligere end i 2022, og får en plads som nr. 67. Det handler bl.a. om, at andelen af affald der bliver genanvendt, er meget lavt i Middelfart kommune.

Virksomhederne placerer Middelfart som nr. 48, når de bliver spurgt om kommunens indsats for at sikre at virksomhederne kan drives mere klimavenligt.

– Den grønne omstilling fylder utroligt meget for virksomhederne i disse år. Samtidig har Middelfart Kommune jo haft fokus på den grønne omstilling i flere år. Derfor kan det godt undre mig lidt at Middelfart kun opnår en plads som nr. 67 i forhold til grøn omstilling. Det tyder på, at der skal endnu mere fokus på et tæt samarbejde mellem kommunen og de lokale virksomheder om grøn omstilling, siger Pia Jakobsgaard-Iversen.

I undersøgelsen bliver virksomhederne også spurgt om tilfredsheden med kommunens sagsbehandling. Her er virksomhederne noget mere kritiske overfor sagsbehandlingen af byggesager end de var i undersøgelsen sidste år. Middelfart bliver placeret som nr. 50 i 2023. I 2022 placerede virksomhederne Middelfart som nr. 18 i forhold til byggesagsbehandling.

  • Sagsbehandlingstider betyder meget for mange virksomheder. Sagsbehandlingstiden for byggesager i Middelfart er steget fra ca. 28 dage i 2022 til ca. 39 dage i 2023. Det er formentlig derfor, at virksomhederne svarer som de gør i undersøgelsen, siger Pia Jakobsgaard-Iversen.

Til gengæld får Middelfarts jobcenter ros fra virksomhederne. Jobcentrets samarbejde med virksomhederne går frem fra en plads som nr. 28 i 2022 til nr. 8 i 2023.

Virksomhederne er også blevet bedt om at pege på hvilke områder, kommunen især bør prioritere. Her peger virksomhederne på at Middelfart Kommuner især bør prioritere indsatsen for at skaffe arbejdskraft, og på infrastruktur og transport.

FAKTA OM LOKAL ERHVERVSVENLIGHED 2023

  • DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2023, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 14. år i træk DI foretager en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.
  • 7.950 virksomheder indenfor DI’s brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service har svaret på undersøgelsen.
  • Undersøgelsen er sammensat af to typer af indikatorer: Et spørgeskema til virksomheder og statistik. Typerne af indikatorer vægter 50/50 i kategorierne.
  • Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet set.
  • 92 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsen. De seks mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø, Dragør og Fanø deltager ikke, da det ikke er muligt at indhente et tilstrækkeligt antal svar i disse kommuner.