Fremover skal patienter på den retspsykiatriske afdeling i Middelfart igennem en krops- og bagagescanner, før de kommer ind på afdelingen. Den teknologiske løsning er én blandt flere tiltag, som skal være med til at højne sikkerheden for personale og patienter.

Region Syddanmarks retspsykiatriske afdeling i Middelfart har fået en bagage- og kropsscanner, som skal være med til at højne sikkerheden for patienter og personale. Den er etableret i et nyt indgangsparti, som blev indviet mandag 24. juni 2024.

Regionsrådsformand Bo Libergren (V), Region Syddanmark, glæder sig over det højnede sikkerhedsniveau:

– Vi er nødt til hele tiden at holde fokus på sikkerheden på vores afdelinger, og jeg er glad for, at vi nu har fået den nye krops- og bagagescanner i Middelfart. Scanneren er ikke en gylden løsning, som løser alle problemer, men den er et godt værktøj, som sammen med et vedvarende fokus på kompetencer, aktivitetstilbud, relationen til patienterne og de fysiske rammer skal gøre hverdagen på afdelingen mere tryg. 

Også udvalgsformand for Psykiatri- og Socialudvalget Mette Bossen Linnet (V), Region Syddanmark, er glad for den sikkerhed, som scanneren skal være med til at give på afdelingen:

– Personalet skal kunne gå trygt på arbejde, og hvis teknologien kan understøtte sikkerheden, så er det en stor gevinst for os alle. Det er vigtigt at forstå, at de mennesker, som er indlagt i retspsykiatrien, er syge, og derfor er de indlagt på et højt specialiseret sygehus med dygtige sundhedsfaglige ansatte frem for at være indsat i et topsikret fængsel. Vi har pligt til at passe godt på patienterne, men vi har i høj grad også pligt til at passe på vores medarbejdere. Der bliver arbejdet på flere fronter, både regionalt og nationalt, på at sikre rammerne for den rette behandling og et trygt og sikkert miljø på vores retspsykiatriske afdelinger.

Ny psykiatrilov gør scannere mulige i retspsykiatrien

Den nye psykiatrilov, der blev vedtaget i 2022, har gjort det muligt at installere krops- og bagagescannere på retspsykiatriske afdelinger. Scanneren er et redskab, som skal være med til at sikre, at narkotika, farlige genstande samt mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr ikke bliver bragt ind på afdelingen.

Patienter i retspsykiatrien har forskellige psykiske sygdomme, men fælles for dem er, at de har fået en behandlings- eller anbringelsesdom eller er blevet indlagt i varetægtssurrogat, mens deres sag behandles. Langt de fleste retspsykiatriske patienter behandles ambulant, når de har fået deres dom, men der er også patienter, som får en anbringelsesdom eller en behandlingsdom, der kræver indlæggelse.

Med budgetaftalen for 2023 afsatte regionsrådet i Region Syddanmark 1,1 mio. kr. til scannerfunktionen, som er en del af en større ombygning på Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Ændringerne inkluderer foruden scanner og indgangsparti også alarmer, skalsikring og lys samt udskiftning af låse og alarmsikring. Hele projektet har kostet 13 mio. kr.