Byrådsmedlem Morten Weiss-Pedersen fra Middelfart Kommune har givet et skarpt indspark i debatten om kommunernes lønninger. Han fremhæver behovet for at forstå forskellene i lønstrukturen mellem Middelfart og Assens Kommuner og understreger vigtigheden af transparens i forhold til de kriterier, der ligger til grund for høje lønninger i det offentlige.

– Det er essentielt, at vi nøje undersøger lønstrukturen i Assens Kommune og får lavet en analyse af vores i Middelfart. Assens model synes at tilbyde betydelige økonomiske besparelser sammenlignet med Middelfart Kommunes nuværende udgiftsniveau. Endvidere er det afgørende, at der skabes fuldstændig klarhed og transparens omkring kriterierne for millionlønninger inden for det offentlige. Både ansatte og borgere bør have indsigt i de præcise betingelser, der retfærdiggør sådanne høje lønninger. Det skal vi simpelthen undersøge på vegne af skatteborgerne, mener Morten Weiss-Pedersen, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune.

Og analysen er vigtigt. Det står den konservative politiker fast. Han fokuserer på behovet for en dybdegående analyse af, hvorfor der er 13 chefer med millionlønninger i Middelfart, og hvordan denne praksis skal håndteres fremadrettet.

– Vi må starte med at få klarlagt den præcise situation og rationale bag, at 13 personer i Middelfart Kommune modtager millionlønner. Det er afgørende at forstå både grundlaget og detaljerne i denne praksis. Derefter skal vi vurdere, om dette er en tilgang, vi ønsker at fortsætte med fremadrettet. Jeg siger ikke, at vi nødvendigvis skal afskedige nogen, men der skal være en gennemsigtig og detaljeret funktionsbeskrivelse for hver stilling, der retfærdiggør disse lønninger, slår Weiss-Pedersen fast.

Morten Weiss-Petersen (C) var selv meget overrasket, da han optagede forskellen mellem kommunerne.

– Det er vigtigt for enhver borgmester, også i Middelfart, at udvise rettidig omhu. Jeg anser det for nødvendigt at få analyseret og forklaret, hvorfor der er en så markant forskel mellem Middelfart og Assens på dette område. Jeg blev overrasket over at se, at vi har så mange højt lønnede sammenlignet med vores nabokommuner. Selvom Middelfart Kommune generelt ligger godt i totale tal, er det essentielt, at vi gransker grundene til lønnens placering her. Jeg ønsker at understrege, at dette ikke handler om at betvivle, at de ansatte fortjener deres løn. Det er ikke et spørgsmål om misundelse, men snarere en nysgerrighed på vegne af skatteborgerne, siger han.

Han understreger også, at han ikke har tænkt at igangsætte en heksejagt mod de 13 medarbejdere, men det er nødvendigt at følge sagen til ende.

– Naturlig afgang er en faktor, vi ikke kan overse. Det er ikke min hensigt at igangsætte en heksejagt mod de 13 ansatte, der utvivlsomt udfører værdifuldt arbejde. Men jeg forlanger en forklaring, som vi kan vurdere politisk, specielt i forbindelse med genbesættelse af stillinger. At Middelfart Kommunes cheflønninger er så høje, er en ny og overraskende opdagelse for mig. Min nysgerrighed er rettet mod at forstå hvorfor, og jeg agter at vurdere de bagvedliggende begrundelser nøje, uden at drage forhastede konklusioner. Jeg er fast besluttet på at følge denne sag til ende, forklarer Morten Weiss-Pedersen.

Morten Weiss-Pedersen mener heller ikke, at det er nødvendigt med så store lønninger for at tiltrække de dygtige medarbejdere.

– Vi er en del af Trekantområdet, og jeg erkender, at det kan være udfordrende at tiltrække højtuddannede og kompetente medarbejdere i en konkurrencepræget region med mange virksomheder og kommuner. Dog er afstanden til Assens ikke særlig stor. Vi befinder os i et attraktivt område, hvilket giver mig tillid til, at vi kan tiltrække dygtige medarbejdere. Det centrale for mig er dog lønningerne og de underliggende begrundelser for disse, som jeg ønsker klarhed over, slutter Morten Weiss-Petersen.

Borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen (S), ønsker ikke på nuværende tidspunkt at kommentere på sagen, men henviser i stedet til kommunaldirektør Steen Vinderslev.