I en aktuel debat om lønniveauet og antallet af chefer i Middelfart Kommune, der tjener mere end 1 million kroner har politikere fra begge fløje givet deres mening om antallet af millionlønninger i den vestfynske kommune sammenlignet med de øvrige kommuner. Kommunaldirektør i Middelfart Kommune, Steen Vinderslev, ønsker ikke at kommentere på de politiske røster. Derimod fortæller han til AVISEN, at han altid orienterer sig på lønområdet, og her er Middelfart Kommune ikke lønførende.

– Vi holder konstant øje med lønniveauet i kommunerne generelt. Under denne overvågning bemærker vi, at Middelfart Kommune på ingen måde er i spidsen for lønningerne i det syddanske område. Disse oplysninger henter vi fra fælles datasystemer, hvor vi kan sammenligne på tværs af alle personalegrupper, inklusiv ledelsen. Her står det klart, at vi ikke er blandt de højest lønnede, hvilket stemmer overens med den politik, byrådet har fastlagt, siger Steen Vinderslev.

I en tid, hvor lønniveauet for kommunale chefer er et hot emne i mange kommuner, fortæller Vinderslev, at han allerede tidligere gennem sin karriere har haft fokus på området, og i den forbindelse også kørt en lønafstemning mellem Middelfart og nabo-kommunerne Nordfyn og Assens, og giver indsigt i, hvordan de samlede omkostninger for kommunens højest betalte medarbejdere er sammensat.

– Historisk har jeg haft dialoger med mine kolleger i Nordfyn og Assens for at holde øje med, at vores lederlønninger lå på samme niveau og ikke for langt fra hinanden. I den forbindelse ved jeg også, at vi har været godt afstemt. I Middelfart har vi 12 medarbejdere, hvis samlede omkostninger overstiger en million, men det inkluderer alt; pension, feriepenge, ATP, særlig feriegodtgørelse og så videre. Det handler om de samlede omkostninger, ikke bare lønnen.

De hidtidige tal med 13 chefer over en million kroner i omkostninger i Middelfart Kommune er nu reduceret til 12, fortæller Steen Vinderslev, og så slår han fast, at det er den samlede omkostning til hver enkelt medarbejder, og ikke “rå” løn.

– Hvis man har en omkostning på over en million kroner om året, svarer det til en månedsløn på 68.000 kroner, og derudover kommer der tillæg. Når vi kigger i vores lønsystem, ser vi, at det drejer sig om 12, ikke 13 medarbejdere. Af disse 12 i Middelfart Kommune er fire af dem direktører, hvis omkostninger ligger mellem 1,3 og 1,8 millioner kroner, sidstnævnte tal for kommunaldirektørens vedkommende. Disse oplysninger er offentligt tilgængelige, siger han og tilføjer:

– Min egen løn er bestemt gennem en forhandlingsproces, som gælder for alle kommunaldirektører. Det betyder, at hvis man er kommunaldirektør i Middelfart og Assens, så er lønnen den samme. I sidste ende handler det om kommunens befolkningstal.

Middelfart Kommunes kommunaldirektør er heller ikke i tvivl om, at medarbejderne får som fortjent ud fra det store ansvar, de har.

– Jeg har også kigget på de andre områder, specifikt de otte øvrige medarbejdere, der nærmer sig en million i omkostninger. I den forbindelse har jeg planer om at tage en dialog med min gode kollega i Assens for at finde ud af, om der er sket ændringer siden sidste gang, vi talte sammen. Dengang var vores cheflønninger meget ens, og det er netop denne gruppe, vi refererer til, siger Vinderslev og slutter:

– Overordnet set er vi ikke lønførende, og jeg kan se, at de medarbejdere, der koster lige over en million ligger lige over grænsen, og det vil jeg følge op i min dialog med Assens og Nordfyn, når det er sagt, så vil jeg også sige, at når jeg ser på de stillinger vores ledere har, eksempelvis som leder af et samlet ældreområde, hvor man har over 800 ansatte eller vores skoleområde, hvor man har over 500 ansatte, eller lederen af børneområdet, hvor man har over 400 ansatte, så synes jeg, at det er normale store og ansvarsfulde stillinger med en stor kompleksitet. Vi er optaget af at have gode folk på pladsen, og det er også vigtigt for befolkningen på de tre områder. Hvis man vil have dygtige folk, så bliver man nødt til at betale dem noget løn.