Efter at have gennemført en analyse peger Vejdirektoratet på en ny bro over Lillebælt syd for Middelfart. Dette vil betyde et vejanlæg hen over Stenderuphalvøen i Kolding Kommune. Men dette støtter hverken Kolding Kommune eller Trekantområdet, slår borgmester Knud Erik Langhoff fast.

Der er tegnet en tyk streg på kortet tværs over Stenderuphalvøen i Vejdirektoratets skitse over en mulig linjeføring af en kommende ny forbindelse over Lillebælt.

Vejdirektoratet har analyseret seks mulige nye linjeføringer over Lillebælt og slår i en pressemeddelelse fast, at “Det viser sig, at en vejforbindelse syd om Middelfart er den løsning, der giver de største trafikale gevinster, når man ser på sparet rejsetid og kørselsomkostninger.”

Løsningen syd om Middelfart sender trafikken fra E45 syd om Kolding og tværs over Stenderuphalvøen, hvorfra selve broen skal løbe syd for Fænø og gå i land syd for Middelfart.

I samme pressemeddelelse fortæller Vejdirektoratet dog også, at forligskredsen i Folketinget bag Infrastrukturplan 2035 har sat det videre analysearbejde af linjeføringen på pause, fordi man afventer forundersøgelserne af en Als-Fyn-forbindelse, som forventes færdige ved udgangen af 2024.

Knud Erik Langhoff. Foto: AVISEN

“Jeg håber, folketingspolitikerne tænker sig rigtig godt om i den pause, de nu har givet sig selv, før der kommer en endelig beslutning om en linjeføring. Det er meget vigtigt for mig at slå fast, at Kolding Kommune ikke bakker op om en løsning, der skal gå hen over Stenderuphalvøen,” understreger borgmester Knud Erik Langhoff fra Kolding Kommune.

“Halvøen er en naturperle, som både er et Natura 2000-område og et habitat. Dertil kommer, at der er store kulturværdier, bl.a. forbundet med Skamlingsbanken. Det vil være helt forkert at ødelægge dette enestående område med masser af trafik,” pointerer Knud Erik Langhoff.

Han påpeger også, at det ikke kun er Kolding, der foretrækker en anden linjeføring.

“I Trekantområdet Danmark, der er en sammenslutning af de syv kommuner, der ligger her i området ved Lillebælt, bakker vi op om en anden løsning. Vi har tidligere i fællesskab rettet henvendelse til Folketingets Transportudvalg, hvor vi anbefaler, at den tredje forbindelse skal være en forbindelse nord for de nuværende Lillebæltsbroer, der går parallelt med den, vi i dag kalder den nye Lillebæltsbro,” understreger Knud Erik Langhoff.

Den løsning er også en af de seks løsningsmuligheder, som indgår i Vejdirektoratets analyse.

Trekantområdet Danmark er en sammenslutning af kommunerne Kolding, Vejle, Fredericia, Middelfart, Vejen, Billund og Haderslev.

Læs også